Projekt EFSA-CDN přispěl k mezinárodní spolupráci a získání grantu EIT Health InnoStars RIS 2020 Innovation Call

07.07.2020

Nedávná stáž PharmDr. Tomáše Smutného, Ph.D. na Karolinska Institutet ve Stockholmu financovaná z projektu Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN), registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841, přinesla dva důležité výsledky.

TomasSmutnyKI2KIradnice

Ve spolupráci se skupinou profesora Magnuse Ingelmana-Sundberga se podařilo publikovat článek v prestižním časopise Clinical Pharmacology & Therapeutics (IF2018=6.336, 15. nejlepší časopis z 267 v kategorii Pharmacology and Pharmacy) s názvem: Clinically relevant CYP3A4 induction mechanisms and drug screening in 3D spheroid cultures of primary human hepatocytes, kde je dr. Smutný druhým sdíleným spoluautorem.

„Indukce CYP3A4 je podkladem řady lékových interakcí. Výsledky naší práce podtrhují unikátní schopnosti 3D sféroidů lidských hepatocytů pro testování inducibility CYP3A4 v preklinické fázi testování léčiv,“ komentuje publikaci dr. Smutný.

Současně stáž umožnila podat dr. Smutnému a prof. Pávkovi přihlášku do evropské výzvy EIT Health InnoStars RIS 2020 Innovation Call, a to ve spolupráci s biotechnologickou firmou Inocure. Tato žádost o financování mezinárodního projektu byla přijata, čímž je zajištěna další účast výzkumného týmu Farmaceutické fakulty UK v zahraničních programech mezinárodní spolupráce. Projekt se zabývá vývojem 3D modelu hepatocytů pro preklinický výzkum léčiv.

„V projektu plánujeme generovat 3D agregáty primárních lidských hepatocytů pro účinnější testování nových léčiv založených na inovativním systému HepaMATRIX. Ten může napodobovat jak strukturu přirozeného buněčného prostředí, tak gradient signálních molekul jejich kontrolovaným uvolňováním,“ říká o projektu dr. Smutný.

Vzhledem k tomu, že cílem projektu EFSA-CDN jsou mimo jiné právě i odborné publikace se zahraničním spoluautorstvím, a rovněž 3 účasti v programech mezinárodní spolupráce, můžeme říci, že jsou tyto dílčí individuální úspěchy pro Farmaceutickou fakultu UK příslibem dalších kvalitních výsledků i další mezinárodní spolupráce do budoucna.

Fotografie: Archiv PharmDr. Tomáše Smutného, Ph.D.

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS