Prof. Jaroslav Květina obdržel za celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost Medaili Josefa Hlávky

30.12.2020

Děkan Květina v roce 1971Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr.h.c. je zakladatelem československé školy srovnávací farmakokinetiky. Ve vědecké oblasti v posledním období spolupracuje s klinickými týmy hradecké FN při využívání neinvazivních diagnostických technik (například kapslové mikrokamery, laserové mikroskopie, elektrogastrografie) v preklinických výzkumech gastroenterologické farmakokinetiky. Prof. Květina stále velmi aktivně publikuje vědecké výsledky. Je autorem či spoluautorem více než 300 publikací.

Dalším Květinovým významným počinem bylo vytvoření nové vědní, didaktické a zdravotnické disciplíny - klinické farmacie. Je označován za jednoho z „otců zakladatelů“ tohoto perspektivního směru v celoevropském kontextu (v tomto smyslu je uváděn jak v evropských, tak v amerických encyklopediích jako významná osobnost českého zdravotnictví). Díky jeho autoritě v Akademii věd se mu v roce 1985 podařilo založit první, a dosud jediný, akademický ústav ve východních Čechách  - Ústav experimentální biofarmacie, jehož se stal nejprve externím a od roku 1990 interním ředitelem. Podle vzoru zahraničních experimentálních vědeckých společenství se mu pak v roce 1993 podařilo přetransformovat tuto instituci v „Ústav experimentální biofarmacie“ jako společné výzkumné pracoviště Akademie věd ČR a farmaceutického průmyslového podniku (PRO.MED.CS Praha). Na tomto ústavě byl ředitelem až do roku 2007.

Jeho největší zásluhou je však vybudování Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové v roce 1969, která dlouhodobě formovala vysokou úroveň farmacie v akademické i praktické sféře, a to jak v bývalém Československu, nyní v ČR, tak i v evropském měřítku.

Na návrh rektora UK obdržel prof. Jaroslav Květina za svoji celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost Medaili Josefa Hlávky (www.hlavkovanadace.cz).

 

Text: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty
Foto: archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS