Výsledky Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv publikovány v prestižním žurnálu Veterinary Research

11.08.2020

Výsledky experimentální práce Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv byly opublikovány v časopise Veterinary Research, který je v hodnocení na WoS dle ukazatele Article Influence Score (AIS) na čtvrtém místě ze 142 časopisů v oboru veterinární vědy. Do prvního decilu tohoto oboru časopis spadá i dle ukazatele IF.

f1kellerovaclanek

Výzkumná skupina pro studium rezistence a interakcí léčiv se dlouhodobě zabývá výzkumem mechanismů lékové rezistence u parazitů. Nově publikovaná studie ukázala, že při kontaktu parazitické hlístice se sub-letálními dávkami anthelmintika albendazolu (např. při nesprávném dávkování) dochází k indukci enzymů metabolizujících léčiva (zejména UDP-glykosyltransferas a ABC-transportérů) a tím získává parazit schopnost účinněji deaktivovat albendazol při následném kontaktu. První a nejvýznamnější autorkou publikace je doktorandka Mgr. Pavlína Kellerová, které tímto blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

 

Text: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. a doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Foto: Archiv Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS