Úspěšný pobyt profesorky Zuzany Zajíčkové na naší fakultě

09.10.2020

Profesorka Zuzana Zajíčková z Barry University v USA se na podzim roku 2019 na 3 měsíce připojila k výzkumnému týmu projektu STARSS. Její pobyt na Farmaceutické fakultě byl financován Fulbrightovou komisí.

Výzkumná práce zaměřená na využití polymerních monolitických kolon v superkritické fluidní chromatografii, kterou provedla během své relativně krátké návštěvy, byla úspěšná a přinesla vysoce inovativní výsledky. Vynikající odborná kvalita práce byla potvrzena opublikováním výsledků ve špičkovém experimentálním časopise ISI Analytical Chemistry (IF2019 6,785, D1, American Chemical Society); Zuzana Zajickova, Lucie Nováková, and Frantisek Svec, Monolithic Poly(styrene-co-divinylbenzene) Columns for Supercritical Fluid Chromatography–Mass Spectrometry Analysis of Polypeptide, Anal. Chem. 2020, 92, 17, 11525–11529; DOI: 10.1021/acs.analchem.0c02874. Rukopis zaujal recenzenty a byl přijat k publikaci méně než měsíc po podání!

f2f3f4f1

Inovativní práce profesorky Zajíčkové ve spolupráci se dvěma odborníky projektu STARSS z Katedry analytické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy, přispěla k rozšíření využití monolitických kolon v superkritické fluidní chromatografii. Práce popisuje rychlou separaci směsi velkých polypeptidů dosaženou poprvé a pomocí monolitické kolony na bázi poly(styren-co-divinylbenzenu). Autoři použili mobilní fázi složenou z oxidu uhličitého a methanolu za gradientových podmínek. Tento výzkum rozšířil možnosti aktuálně rychle se rozvíjející separační techniky.

Tato publikace je dalším příspěvkem projektu STARSS k výzkumu v oblasti pokročilých separačních věd. Jedná se letos o čtvrtý článek členů skupiny Analytical Chemistry Group publikovaný v časopise Analytical Chemistry, který rovněž potvrzuje naši úspěšnou mezinárodní spolupráci s renomovanými mezinárodními vědci.

Text: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Foto: Archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS