Zápis pro nově přijaté studenty

Termíny zápisu

Termíny zápisů do 1. úseku studia pro ak.r. 2020/2021 pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium:

 • Farmacie, magisterské studium - 13. 7. 2020 v 9:00 hod. a ve 12:00 hod. v posluchárně A – rozdělení na konkrétní čas zápisu má uchazeč ve Studijním informačním systému (v sekci „Moje přihláška“)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, navazující magisterské studium - 14. 7. 2020 v 9:00 hod. v seminární místnosti S/2155
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma studia - 14. 7. 2020 ve 12:00 hod. v posluchárně A
 • 25. 8. 2020 v posluchárně A – všichni řádně omluvení z předcházejících termínů zápisů, příp. přijatí po doplňovacím přijímacím řízení,
 • 22. 9. 2020 v posluchárně A – všichni řádně omluvení z předcházejících termínů zápisů do 1. úseků studia, příp. přijatí v dalším doplňovacím přijímacím řízení

Zápis probíhá v budově Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové (mapa).

K zápisu je třeba přinést:

 • Potvrzení lékaře o schopnosti studia na vysoké škole - ke stažení ve formátech Word a PDF

 • Tiskopis čestného prohlášení o bezinfekčnosti - ke stažení ve formátech Word a PDF

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

 • Notářsky/úředně ověřené doklady nezbytné k možnosti přijetí – pokud jste je na studijní oddělení nedodali ještě před zápisem osobně nebo poštou.

 • Zápisový list, vygenerovaný na webovém rozhraní, kde jste podávali přihlášku ke studiu:
  Studijní informační systém – „Moje přihlášky“ - „Průběh PŘ“ - volba „Vygenerovat zápisový list“.

Upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý uchazeč zúčastnit osobně. V případě, že se uchazeč nemůže ze závažných důvodů ve stanovený den dostavit k řádnému zápisu do 1. úseku studia, požádá písemně o přidělení náhradního termínu zápisu. O přidělení náhradního termínu zápisu bude uchazeč vyrozuměn.

Po zápisu mu bude umožněno dostavit se k vystavení průkazu studenta, který je nezbytný k následnému přihlášení se do Studijního informačního systému (SIS).

Informace k dodání dokladů, nezbytných k možnosti přijetí ke studiu
V případě, že v době zápisu ještě uchazeč nemá k dispozici doklady, kterými prokáže oprávněnost přijetí, tak má podle harmonogramu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 možnost tuto skutečnost prokázat nejpozději do 30.září 2020. V případě, že je maturitní zkouška vykonána v podzimním zkušebním období nebo o podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30.září 2020 rozhodnuto, je možné uvedené skutečnosti doložit nejpozději do 22.října 2020. Po splnění uvedené podmínky Vám bude obratem vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a umožněn zápis do studia ve smyslu ustanovení § 51 zákona o vysokých školách.

Úvod do studia pro nově přijaté studenty

Seznamovací kurz pro studenty nastupující do prvního ročníku Farmaceutické fakulty

Spolek českých studentů farmacie a Katedra tělesné výchovy pořádají každoročně Seznamovací kurz pro studenty nastupující do prvního ročníku. Kurz proběhne od úterý 22. 9. do pátku 25. 9. 2020 v lokalitě Stříbrný rybník v Hradci Králové. Na akci je nutné se registrovat. Více na stránce Seznamovacího kurzu.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS