Koleje UK - ubytování v Hradci Králové

Ubytování na další akademický rok

Ubytování v kolejích Univerzity Karlovy se poskytuje na základě elektronické žádosti uchazeče. Zájemce o ubytování podává žádost v průběhu června t. r. bez ohledu na to, zda je již přijat nebo ne. Žádosti se podávají na internetové adrese www.kam.cuni.cz. Ubytování však mohou získat pouze uchazeči v době vyhodnocování již přijatí.

Koleje a menzy Univerzity Karlovy také provozují stravovací střediska pro studenty, ve kterých je umožněn odběr studentského menu za dotovanou cenu na základě průkazu studenta UK. Bližší informace o ubytování a stravování studentů jsou zveřejněny na internetové adrese www.kam.cuni.cz.

Ubytování během přijímací zkoušky za zvýhodněnou cenu

Koleje a menzy jsou účelovým zařízením Univerzity Karlovy. 

Uchazeči o studium a jejich rodinní příslušníci mohou v době přijímacích řízení požádat o ubytování v kolejích Univerzity Karlovy za zvýhodněnou cenu pro hostinské ubytování. Uchazečům o studium a jejich rodinným příslušníkům bude po předložení pozvánky k přijímacímu řízení poskytnuta sleva z cen pro hostinské ubytování ve výši 25%.

Rezervace:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS