Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit spolu s podáním přihlášky, a to v plné výši. Úhradu za převod poplatku hradí vždy uchazeč/plátce (upozorňujeme především na platby ze zahraničí.). Preferujeme úhradu poplatku bankovním převodem.

UPOZORNĚNÍ: pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce. Proto uschovejte doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení a v případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván fakultou k předložení.

Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč):

 • Magisterské studium: 830 Kč
 • Bakalářské studium: 830 Kč
 • Navazující magisterské studium: 830 Kč

Poplatek za papírovou formu přihlášky (Kč):

 • Magisterské studium: 880 Kč
 • Bakalářské studium: 880 Kč
 • Navazující magisterské studium: 880 Kč

Přihláška zdarma

 • V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma. Pozor, přihlášku zdarma je nutné podat už do 31. 12. 2022. Více informací...
   
 • Dle OR č 16/2022 jsou od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením osvobozeni cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Toto uchazeč doloží:
  • prostou kopií příslušného dokladu s uvedením data pořízení kopie a vlastnoručním podpisem. Tento dokument musí být doručen na studijní oddělení fakulty,
  • předložením příslušného dokladu osobně na studijním oddělení fakulty

Úhrada na účet

banka: Československá obchodní banka
účet: 153149586/0300
IBAN: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
Swift: CEKOCZPP
konstantní symbol pro platbu složenkou: 379
konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
variabilní symbol: ID číslo přihlášky (z elektronické přihlášky)
specifický symbol: 1111

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS