Termíny pro akademický rok 2020/2021

Zápis pro nově přijaté studenty

Informace pro uchazeče bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, kombinovaná forma

Termíny konání přijímací zkoušky

Řádné termíny přijímacích zkoušek do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 proběhnou v období od 6. 6. 2020 – 10. 6. 2020, náhradní termín 17. 6. 2020.

Aktualizace ke dni 21. 5. 2020

 • Magisterský studijní program FARMACIE a bakalářský studijní program LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ prezenční forma studia
  V souvislosti s nouzovým stavem využil děkan fakulty Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. možnost, uvedenou v § 3 odst. 3 Zákona č. 188/Sb. a předložil Akademickému senátu fakulty návrh nového kritéria pro ověřování podmínek pro přijetí ke studiu. Termín projednání tohoto návrhu byl 20. 5. 2020 a poté budou informace zveřejněny na webových stránkách fakulty a prostřednictvím informačního systému, v němž uchazeči podali přihlášku.
  Nové podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru (vydáno dne 21. 5. 2020)
   
 • Navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
  Řádný termín přijímacích zkoušek se koná dne 9. 6. 2020. Podmínky přijímacího řízení jsou beze změn a jsou zveřejněny na odkazu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.
   
 • Bakalářský studijní program LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ kombinovaná forma studia
  Pro přijetí ke studiu bylo upuštěno od konání přijímací zkoušky (čl. 5, odst. 4 Řádu přijímacího řízení). Všichni uchazeči již byli písemně vyrozuměni.

Termín podávání přihlášek ke studiu

 • Bakalářské studium: 29. 2. 2020
 • Navazující magisterské studium: 29. 2. 2020
 • Magisterské studium: 29. 2. 2020

Podrobné informace k termínům

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS