Termíny pro akademický rok 2020/2021

Aktuální situace

Termín podávání přihlášek ke studiu

  • Bakalářské studium: 29. 2. 2020
  • Navazující magisterské studium: 29. 2. 2020
  • Magisterské studium: 29. 2. 2020

Podrobné informace k termínům

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Jste v posledním ročníku na střední škole a uvažujete o studiu na Farmaceutické fakultě UK? Právě Vám je určena výuka chemie, botaniky a biologie v našem přípravném kurzu k přijímacím zkouškám. Výuka bude probíhat během 8 sobot. Více informací...

Termíny konání přijímací zkoušky

Řádné termíny přijímacích zkoušek do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 proběhnou v období od 6. 6. 2020 – 10. 6. 2020, náhradní termín 17. 6. 2020.

Informace pro uchazeče o kombinovanou formu bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

V souladu s čl. 5, odst. 4 ŘPŘ bude u uchazečů o studium bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v kombinované formě studia upuštěno od konání přijímací zkoušky pro přijetí od akademického roku 2019/2020. Rozhodnutí o přijetí obdrží tito uchazeči v případě, že doložili nebo dodatečně doloží doklad o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS