Termíny pro akademický rok 2018/2019

Zápis pro nově přijaté studenty

Termíny konání přijímací zkoušky

Termíny konání přijímacích zkoušek pro přijetí od ak. roku 2018/2019:

  • 9. června 2018 od 9,30 hod. - řádný termín pro studijní program Farmacie
  • 11. června 2018 od 9,30 hod. - řádný termín pro bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika a pro navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika
  • 19. června 2018 od 9,30 hod. - náhradní termín pro všechny studijní programy

Pozvánky k přijímací zkoušce byly odesílány během prvního týdne měsíce května.

Informaci pro uchazeče studijního oboru Zdravotní laborant v kombinované formě

V souladu s čl. 5, odst. 4 ŘPŘ je u uchazečů o studium bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika, studijního oboru Zdravotní laborant v kombinované formě studia upuštěno od konání přijímací zkoušky pro přijetí od akademického roku 2018/2019. Rozhodnutí o přijetí obdrží tito uchazeči v případě, že doložili doklad o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Ostatní budou vyzváni k zaslání dokladu a až poté obdrží rozhodnutí o přijetí.

Termín podávání přihlášek

  • Bakalářské studium: 28. 2. 2018
  • Navazující magisterské studium: 28. 2. 2018
  • Magisterské studium: 28. 2. 2018

Podrobné informace k termínům

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Jste v posledním ročníku na střední škole a uvažujete o studiu na Farmaceutické fakultě UK? Právě Vám je určena výuka chemie, botaniky a biologie v našem přípravném kurzu k přijímacím zkouškám. Výuka bude probíhat během 8 sobot. Více informací...

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS