Termíny pro akademický rok 2019/2020

Den otevřených dveří

Termíny konání přijímací zkoušky

Termíny konání přijímacích zkoušek do magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu:

  • 8. června 2019 (sobota) - řádný termín pro studijní program Farmacie
  • 11. června 2019 - řádný termín pro bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví,
  • 11. června 2019 - řádný termín pro navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika
  • 19. června 2019 - náhradní termín pro všechny studijní programy

Zápis pro nově přijaté studenty

Informace pro uchazeče o kombinovanou formu bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

V souladu s čl. 5, odst. 4 ŘPŘ bude u uchazečů o studium bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v kombinované formě studia upuštěno od konání přijímací zkoušky pro přijetí od akademického roku 2019/2020. Rozhodnutí o přijetí obdrží tito uchazeči v případě, že doložili nebo dodatečně doloží doklad o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS