Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studium

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ, kombinovaná forma studia

Pro uchazeče o studium bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v kombinované formě studia je pro přijetí ke studiu od akademického roku 2022/2023 upuštěno od konání přijímací zkoušky (čl. 5, odst. 4 ŘPŘ).

Termíny konání přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek v přijímacím řízení pro AR 2022/2023:

  • sobota 4. 6. 2022 – studijní program Farmacie
  • pondělí 6. 6. 2022 – studijní program LDZ, BLDZ
  • čtvrtek 16. 6. 2022 – náhradní termín pro všechny studijní programy

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS