Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program "Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví" je koncipován jako bakalářský tříletý prezenční nebo bakalářský tříletý kombinovaný, zakončený státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se výrazně odlišuje od absolventa studijního programu farmacie, proto také tento absolvent nemá kvalifikaci pro práci v lékárenské službě.

Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Kombinovaná forma studia

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v kombinované formě studia umožní současným pracovníkům se středoškolským vzděláním ve všech typech laboratoří klinických oborů, v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby zvýšení kvalifikace absolvováním tříletého bakalářského studijního programu. U uchazečů se předpokládá praxe v oboru.
Více informací →

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS