Farmaceutická chemie

Další informace

Získaný titul: PharmDr.

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda

doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.

Interní členové

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Externí členové

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, Ph.D.
/Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/
doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
/důchodce/
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
/Fakulta vojenského zdravotnictví UO/
PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
/Fakulta vojenského zdravotnictví UO/

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS