Analytická chemie

Další informace

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Interní členové

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.

doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
/Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice/
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
/Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci/
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
/FN HK, UK-LF HK/

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS