Klinická a sociální farmacie

Další informace

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Interní členové

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
MUDr. Karel Macek, CSc.
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.
PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.
PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D.
prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D.
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.

Externí členové

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
/Lékařská fakulta v Hradci Králové/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS