Klinická a sociální farmacie

Další informace

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Interní členové

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
MUDr. Karel Macek, CSc.
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.

Externí členové

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
/Lékařská fakulta v Hradci Králové/

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS