Farmakognosie a nutraceutika

Další informace

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda

doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.

Členové

prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, Ph.D.
PharmDr. Kateřina Hradiská Breiterová, Ph.D.
PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D.
PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D.
PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS