Biochemie

Další informace

Získaný titul: RNDr.

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Interní členové

prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.

Externí členové

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
/Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice/
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
/UK-LF HK/
prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.
/FN HK/

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS