Biochemie

Další informace

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Interní členové

prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Externí členové

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
/Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice/
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
/UK-LF HK/
prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.
/FN HK/

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS