Tematické okruhy k rigorózní zkoušce - Farmaceutická chemie

Rigorózní zkouška bude mít celkem tři otázky – jedna z obecné části, jedna ze speciální (tzn. jednotlivé farmakologické oblasti) a jedna otázka z oblasti diplomové/rigorózní/disertační práce. Studenti budou odpovídat přímo po zadání otázky bez přípravy. Rozsah přibližně jako u státních zkoušek v pátém ročníku nebo zkoušky ve třetím ročníku.

Obecná část

1. Názvosloví léčiv

2. Faktory ovlivňující účinek léčiva

3. Chemická struktura léčiva jako základní předpoklad účinku

4. Proléčiva

5. Fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich význam pro účinek léčiva

6. Chemická struktura a její význam ve vztahu k biotransformaci léčiv. Racionální využití poznatků o metabolismu léčiv

7. Stereochemické aspekty účinku léčiv

Speciální část

8. Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na centrální nervový systém

9. Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na periferní a vegetativní nervový systém

10. Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na oběhovou a krevní soustavu

11. Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv ovlivňujících trávící a vylučovací soustavu

12. Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik bakteriálních infekcí

13. Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik virových infekcí

14. Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik nádorových onemocnění

15. Farmaceuticko-chemické aspekty u vitaminů a hormonů

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS