Tematické okruhy k rigorózní zkoušce - Farmaceutická chemie

Rigorózní zkouška bude mít celkem tři otázky – jedna z obecné části, jedna ze speciální (tzn. jednotlivé farmakologické oblasti) a jedna otázka z oblasti diplomové/rigorózní/disertační práce. Studenti budou odpovídat přímo po zadání otázky bez přípravy. Rozsah přibližně jako u státních zkoušek v pátém ročníku nebo zkoušky ve třetím ročníku.

Obecná část

1.    Názvosloví léčiv

2.    Faktory ovlivňující účinek léčiva

3.    Chemická struktura léčiva jako základní předpoklad účinku

4.    Fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich význam pro účinek léčiva

5.    Chemická struktura a její význam ve vztahu k biotransformaci léčiv. Racionální využití poznatků o metabolismu léčiv

6.    Stereochemické aspekty účinku léčiv

Speciální část

7.    Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na centrální nervový systém, periferní nervový systém a vegetativní nervový systém

8.    Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na oběhovou a krevní soustavu

9.    Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv ovlivňujících trávící a vylučovací soustavu

10.  Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik bakteriálních a virových infekcí

11.  Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik nádorových onemocnění

12.  Farmaceuticko-chemické aspekty u vitaminů a hormonů

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS