Farmaceutická technologie

Další informace

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda

doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.

Interní členové

doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc
PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D.
PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Mgr. Monika Smékalová, Ph.D.
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.

Externí členové

PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS