Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Informace

Poplatek

Poplatek musí být uhrazen na:

  • bankovní účet číslo: 153149586/0300, ČSOB Hradec Králové,
  • variabilní symbol: 6666,
  • specifický symbol: rodné číslo.

Pokud uchazeč požaduje vystavit fakturu – daňový doklad, je nutné kontaktovat Ekonomické oddělení  před provedením platby.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS