Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Informace

Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky

Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky je splatný s podáním přihlášky a je třeba ho uhradit převodem na bankovní účet fakulty. Číslo účtu: 153149586/0300, ČSOB Hradec Králové, variabilní symbol: 6666, specifický symbol: rodné číslo. Pokud uchazeč vyžaduje daňový doklad o zaplacení rigorózního řízení, je nutné sdělit tuto skutečnost na ekonomické oddělení (před platbou!).

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS