Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Informace

Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky

Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky je splatný s podáním přihlášky a je třeba ho uhradit převodem na bankovní účet fakulty. Číslo účtu: 153149586/0300, ČSOB Hradec Králové, variabilní symbol: 6666, specifický symbol: rodné číslo.

Pokud uchazeč požaduje vystavit fakturu – daňový doklad, je nutné kontaktovat Ekonomické oddělení a zaslat fakturační adresu a částku, kterou bude uchazeč hradit. Kontaktovat Ekonomické oddělení je třeba před provedením platby.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS