Farmakologie a toxikologie

Další informace

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Interní členové

prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.

Externí členové

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
/Fakulta vojenského zdravotnictví UO/
prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
/UK-LF HK/

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS