Tematické okruhy k rigorózní zkoušce - Farmaceutická analýza

 1. Kontrolně-analytické metody používané pro zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv – přehled,  hlavní oblasti využití.
 2. Důkazy léčiv na základě fyzikálních konstant.
 3. Využití spektrálních metod v lékopisné analýze.
 4. Separační metody využívané při analytickém hodnocení léčiv.
 5. Využití plynové chromatografie v lékopisné analýze.
 6. Princip limitních zkoušek na jakost a čistotu léčiv a stručný přehled.
 7. Využití chemických zkoušek pro hodnocení čistoty léčiv - příklady.
 8. Hodnocení čistoty léčiv pomocí instrumentálně-analytických metod.
 9. Titrační metody pro kvantitativní hodnocení léčiv – přehled.
 10. Acidobazické titrace pro kvantitativní hodnocení léčiv.
 11. Validace analytických a bioanalytických metod.
 12. Stabilita léčiv - zátěžové zkoušky API, kinetické charakteristiky rozkladných reakcí.
 13. Stabilita léčiv - stabilitní testy léčivých přípravků (zrychlené, dlouhodobé, následné).
 14. Správná laboratorní/výrobní praxe.
 15. Specifika analýzy léčiv v biologickém materiálu a oblasti využití.
 16. Techniky úpravy biologických vzorků před analýzou.
 17. Využití analytických metod v bioanalýze léčiv.
 18. Hmotnostní spektrometrie ve farmaceutické analýze.
 19. Instrumentální metody využívané pro stanovení obsahu léčiv a léčivých přípravků.
 20. Vývoj separační metody ve farmaceutické analýze.
 21. Metody využívané pro hodnocení chirálních léčiv – přehled.
 22. Využití mikrotitračních stanovení a gravimetrie ve farmaceutické analýze.
 23. Princip separačních metod využívaných ve farmaceutické analýze.
 24. Popis HPLC/GC chromatografu, možnosti detekce a jejich využití ve farmaceutické analýze.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS