Tematické okruhy k rigorózní zkoušce

 • Přehled kontrolně-analytických metod požívaných pro zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv.
 • Důkazy léčiv na základě fyzikálních konstant.
 • Využití spektrálních metod ve farmaceutické analýze.
 • Separační metody využívané při analytickém hodnocení léčiv.
 • Důkazy léčiv chemickými reakcemi.
 • Skupinové a selektivní reakce strukturních typů léčiv v rámci farmakoterapeutických skupin.
 • Limitní zkoušky na jakost a čistotu léčiv – přehled.
 • Využití chemických zkoušek pro hodnocení čistoty léčiv.
 • Hodnocení čistoty léčiv pomocí instrumentálně-analytických metod.
 • Metody kvantitativního hodnocení léčiv.
 • Problematika validace analytických metod.
 • Stabilita léčiv, rozkladné procesy, faktory ovlivňující stabilitu.
 • Zátěžové zkoušky API, kinetické charakteristiky rozkladných reakcí.
 • Zrychlené a dlouhodobé stabilitní testy léčivých přípravků.
 • Problematika GMP a GLP.
 • Cíle a úkoly analytického monitorování lékových hladin.
 • Techniky úpravy biologických vzorků před analýzou.
 • Využití instrumentálně-analytických metod pro bioanalytické hodnocení léčiv.
 • Problematika záchytu drog a toxikologická analýza.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS