Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů

Agenda

V kompetenci oddělení je:

  • PR fakulty,
  • spolupráce s firmami,
  • spolupráce s absolventy,
  • doplňková činnost,
  • smluvní výzkum, patenty a další výsledky aplikovaného výzkumu,
  • ochrana duševního vlastnictví,
  • transfer technologií,
  • projekty pre-seed I. a II.,
  • institucionální plán a rozvojové projekty fakulty.

Mezinárodní vztahy

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS