Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů

Agenda

V kompetenci oddělení je zejména:

  • PR fakulty
  • Komunikace s veřejností a médii
  • Organizační zajištění akcí pořádaných fakultou
  • Účast fakulty na veletrzích vzdělávání
  • Zajištění propagačních materiálů fakulty
  • Mezinárodní aktivity fakulty

Kontakt pro média

Proděkanka pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty
prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
E-mail: Lucie.Novakova@faf.cuni.cz
Telefon: +420 777 606 912

Zmocněnec pro propagaci fakulty a spolupráci se středními školami

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Tel.: +420 495 067 254
E-mail: hronek@faf.cuni.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS