Komise a rady Farmaceutické fakulty UK

Rada

Předseda

Vědecká rada

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Vědecká redaktorka

doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc.

 

Komise

Předseda

Komise pro přijímací řízení

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Kurikulární komise - studijní program Farmacie

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Kurikulární komise - studijní program Zdravotnická bioanalytika

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise stipendijní

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Komise disciplinární

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise pro zahraniční styky

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise pro vědeckou a výzkumnou činnost

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Komise ediční

PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.

Komise etická

prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Komise pro výpočetní techniku

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Ústřední inventarizační komise

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Komise investiční

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Komise pro ochranu bezpečnosti práce a požárně technická komise

Ing. Lenka Vlčková

Škodní komise

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS