Komise pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií

Komise pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií posuzuje oznámení o vytvoření vynálezu, předkládá děkanovi doporučení ve smyslu uplatnění či vzdání se práva na patent a vydává doporučení na způsob financování odměny původcům.

Složení Komise pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové:

Předseda:
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Členové:
PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Administrátor:
Bc. Karel Nohejl

Další informace:

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS