Komise pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií

Komise pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií posuzuje oznámení o vytvoření vynálezu, předkládá děkanovi doporučení ve smyslu uplatnění či vzdání se práva na patent a vydává doporučení na způsob financování odměny původcům.

Složení komise

Další informace

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS