Významná ocenění a úspěchy

První místo prestižní soutěže Cena za farmacii pro PharmDr. Veroniku Novákovou, Ph.D.

Vydáno: 01.09.2012

V celostátním kole prestižní soutěže pro doktorandy a mladé absolventy doktorského studia “Cena za farmacii”, pořádané Francouzským velvyslanectvím v ČR a firmou Sanofi-aventis, první místo jednohlasně získala PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D., z naší fakulty. 

Spolek českých studentů farmacie součástí evropské asociace

Vydáno: 31.05.2012

Při květnovém shromáždění bylo definitivně rozhodnuto o přijetí SČSF do European Pharmaceutical Students' Association, studentské asociace, která zaštiťuje evropský region pořádáním kongresů, vzdělávacích akcí, výměnných pobytů a dalších možností rozšíření farmaceutického studia.

Mgr. Veronika Nováková, Ph.D. - Laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2011

Vydáno: 28.11.2011

Mgr. Veronika Nováková, Ph.D., působí na asistentské pozici na Katedře biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci byla nominována za disertační práci, kterou úspěšně obhájila v září 2011.

Mgr. Pavlína Hašková získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2011

Vydáno: 31.10.2011

Cena pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Udělení Ceny mladého vědce PharmDr. Přemyslu Mladěnkovi, Ph.D.

Vydáno: 02.09.2011

Udělení Ceny mladého vědce v soutěži vyhlášené Institutem Danone PharmDr. Přemyslu Mladěnkovi, Ph.D., odbornému asistentovi katedry farmakologie a toxikologie za práci „Cardiovascular effects of flavonoids are not caused only by direct antioxidant activity.

Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. oceněna Bolzanovou cenou

Vydáno: 24.02.2011

Prestižní Bolzanova cena je udílena Univerzitou Karlovou za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. V lékařské kategorii získala Bolzanovu cenu Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. s prací „Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení biologicky aktivních látek v klinické praxi“.

Mgr. Lenka Krčmová získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2010

Vydáno: 31.10.2010

Cena pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Prezident SČSF Jan Röder zvolen prezidentem IPFS

Vydáno: 15.08.2010

International Pharmaceutical Students' Federation (IPFS) je významná organizace založená v roce 1949, sdružující více než 350 000 studentů farmacie z 86 zemí světa. 

Cena ministryně zdravotnictví České republiky za výzkum a vývoj za rok 2009

Vydáno: 16.12.2009

Jednu z pěti Cen ministryně zdravotnictví ČR za rok 2009 získal projekt Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Hlavní řešitelkou projektu s názvem „Vývoj a aplikace nových elektroforetických technik k zajištění bezpečnosti a kvality léčiv“ byla doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc. a dále spolupracovníci doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. a doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D získal Cenu Josefa Hlávky za rok 2009

Vydáno: 28.10.2009

Cena pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Zobrazeny výsledky 111-120 (z 124)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Aktuálně z Farmaceutické fakulty UK

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS