První místo za nejlepší poster na EPSA konferenci získal Adam Majcher

03.05.2018

Adam MajcherVe dnech 23. - 29. dubna 2018 se konala mezinárodní konference studentů farmacie (European Pharmaceutical Students Association Annual Congress, EPSA AC2018). Tohoto symposia, které je pořádáno jednou ročně, se zúčastnilo více než 350 studentů z 33 zemí Evropy. Letošní kongres se konal v nizozemském městě Baarlo na zámku De Berckt.

Součástí kongresu byla prezentace dílčích vědeckých výsledků mladých studentů farmacie. Abstrakta mladých vědců/studentů prošla velice pečlivým a kritickým výběrovým řízením. Pouze 16 vybraných studentů prezentovalo své práce, a to ve dvou sekcích: „Oral Presentation“ a „Poster Presentation“. Hodnotící vědecká komise, složená ze zástupců EPSA, Evropské federace pro farmaceutickou vědu (European Federation for Pharmaceutical Sciences), a Univerzity v Utrechtu, ohodnotila poster našeho studenta a člena pracovní skupiny profesorky Kateřiny Vávrové (Skin Barrier Research Group), Adama Majchera, jako nejlepší a udělila mu první místo.

Adam Majcher je studentem třetího ročníku pregraduálního studia oboru farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Ve své diplomové práci se zabývá kožními sfingolipidy (6-hydroxyceramidy), jejich syntézou a hodnocením pomocí modelových lipidových membrán.

Autor textu: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
Autor fotografie: archiv Adama Majchera

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS