Významná ocenění a úspěchy

Dvojnásobný úspěch skupiny kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie na mezinárodní konferenci

Vydáno: 10.09.2014

Ve dnech 5. - 7. září 2014 se konala v Paříži prestižní konference evropské sekce Společnosti pro výzkum volných radikálů (Society for Free Radical Research, SFRR). Z Farmaceutické fakulty se konference účastnilo 5 členů skupiny Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie, kteří prezentovali celkem 4 posterová sdělení. A hned dvě z těchto sdělení byla oceněna na konci kongresu cenou.

Postgraduální studentka Barbora Školová zaznamenala velký úspěch na mezinárodní konferenci

Vydáno: 08.09.2014

Mgr. Barbora Školová, studentka doktorského studijního programu FaF a asistentka Katedry farmaceutické technologie, získala cenu za nejlepší posterovou prezentaci výsledků své vědecké práce na mezinárodní konferenci “Skin Forum 14th Annual Meeting – Percutaneous penetration measurement, modulation and modelling”, která se konala 4. – 5. září 2014 v Praze.

Významné ocenění práce našich pedagogů

Vydáno: 05.09.2014

Dne 4. září 2014, při příležitosti sjezdu Slovenské farmaceutické společnosti byla prezidentem společnosti prof. RNDr. PhMr. Jozefem Čižmárikem, CSc. předána pedagogům Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové prof. RNDr. Jarmile Vinšové, CSc., prof. PharmDr. Alexandrovi Hrabálkovi, CSc. a prof. RNDr. Jiřímu Vlčkovi, CSc. vysoká slovenská ocenění.

Úspěchy doktorandů výzkumné skupiny experimentální farmakologie a lékových interakcí

Vydáno: 01.08.2014

V letošním roce se na zahraničních konferencích úspěšně prosadily dvě členky výzkumné skupiny experimentální farmakologie a lékových interakcí - Mgr. Daniela Číhalová a Mgr. Zuzana Neumanová.

Významný úspěch mladého vědce

Vydáno: 06.07.2014

Ve dnech 29. 6 - 4. 7. 2014 se doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., učitel z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, zúčastnil setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu v německém Lindau.

Pětice mladých vědců z Univerzity Karlovy získala ocenění Francouzského velvyslanectví v ČR

Vydáno: 20.06.2014

Slavnostní vyhlášení v kategoriích lékařství, farmacie, počítačových věd a chemie se uskutečnilo 19. června 2014 v prostorách Buquoyského paláce v Praze.

Cena primátora města za nejlepší studentskou práci opět míří na FaF UK

Vydáno: 27.03.2014

Cenné vítězství PharmDr. Anny Jirkovské, Ph.D. z katedry biochemických věd naší fakulty. Doktorka Jirkovská se v rámci svého výzkumu věnuje studiu molekulárních mechanismů kardioprotekce pomocí dexrazoxanu a kardiotoxicity anthracyklinů.

Sportovní cena primátora města Hradec Králové se poprvé ocitla na Farmaceutické fakultě UK

Vydáno: 27.03.2014

Na Sportovní cenu byla nominována celá řada vynikajících hradeckých sportovců. S převahou získala toto prestižní ocenění Mgr. Kateřina Lišková.

Emeritní děkan fakulty prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. obdržel univerzitní ocenění

Vydáno: 05.03.2014

Při příležitosti inaugurace nového rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. byl za svou předchozí činnost oceněn i emeritní děkan Farmaceutické fakulty UK prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., který obdržel Stříbrnou medaili UK.

Prestižní ocenění pro PharmDr. Martinu Čečkovou, Ph.D. - stipendium L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Vydáno: 23.05.2013

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., akademická pracovnice katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, se stala jednou ze tří letošních držitelek stipendia v rámci prestižního programu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Zobrazeny výsledky 91-100 (z 118)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Aktuálně z Farmaceutické fakulty UK

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS