Významná ocenění a úspěchy

Veronika Sochová znovuzvolena na pozici IPSF Treasurer 2012/13

Vydáno: 01.10.2012

Studentka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové byla na kongresu v egyptské Hurghadě již podruhé zvolena na pozici pokladníka International Pharmaceutical Students' Federation, kde navázala na prezidentství Jana Rödera z roku 2010/11. Veronika Sochová je také čestnou členkou Spolku českých studentů farmacie za dlouhodobý přínos pro studenty farmacie  na naší fakultě.

První místo prestižní soutěže Cena za farmacii pro PharmDr. Veroniku Novákovou, Ph.D.

Vydáno: 01.09.2012

V celostátním kole prestižní soutěže pro doktorandy a mladé absolventy doktorského studia “Cena za farmacii”, pořádané Francouzským velvyslanectvím v ČR a firmou Sanofi-aventis, první místo jednohlasně získala PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D., z naší fakulty. 

Spolek českých studentů farmacie součástí evropské asociace

Vydáno: 31.05.2012

Při květnovém shromáždění bylo definitivně rozhodnuto o přijetí SČSF do European Pharmaceutical Students' Association, studentské asociace, která zaštiťuje evropský region pořádáním kongresů, vzdělávacích akcí, výměnných pobytů a dalších možností rozšíření farmaceutického studia.

Mgr. Veronika Nováková, Ph.D. - Laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2011

Vydáno: 28.11.2011

Mgr. Veronika Nováková, Ph.D., působí na asistentské pozici na Katedře biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci byla nominována za disertační práci, kterou úspěšně obhájila v září 2011.

Mgr. Pavlína Hašková získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2011

Vydáno: 31.10.2011

Cena pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Udělení Ceny mladého vědce PharmDr. Přemyslu Mladěnkovi, Ph.D.

Vydáno: 02.09.2011

Udělení Ceny mladého vědce v soutěži vyhlášené Institutem Danone PharmDr. Přemyslu Mladěnkovi, Ph.D., odbornému asistentovi katedry farmakologie a toxikologie za práci „Cardiovascular effects of flavonoids are not caused only by direct antioxidant activity.

Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. oceněna Bolzanovou cenou

Vydáno: 24.02.2011

Prestižní Bolzanova cena je udílena Univerzitou Karlovou za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. V lékařské kategorii získala Bolzanovu cenu Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. s prací „Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení biologicky aktivních látek v klinické praxi“.

Mgr. Lenka Krčmová získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2010

Vydáno: 31.10.2010

Cena pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Prezident SČSF Jan Röder zvolen prezidentem IPFS

Vydáno: 15.08.2010

International Pharmaceutical Students' Federation (IPFS) je významná organizace založená v roce 1949, sdružující více než 350 000 studentů farmacie z 86 zemí světa. 

Cena ministryně zdravotnictví České republiky za výzkum a vývoj za rok 2009

Vydáno: 16.12.2009

Jednu z pěti Cen ministryně zdravotnictví ČR za rok 2009 získal projekt Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Hlavní řešitelkou projektu s názvem „Vývoj a aplikace nových elektroforetických technik k zajištění bezpečnosti a kvality léčiv“ byla doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc. a dále spolupracovníci doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. a doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.

Zobrazeny výsledky 71-80 (z 85)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Aktuálně z Farmaceutické fakulty UK

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS