Laureátem Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci se stal PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

29.03.2018

Dne 28. března 2018 proběhlo v historické budově Adalbertina v Hradci Králové předávání výročních cen města Hradec Králové za výjimečné výsledky v oblasti kultury, sportu a školství za rok 2017. Jednou z udělených cen byla i Cena primátora města za studentskou tvůrčí práci. Toto ocenění bylo letos předáno našemu absolventovi a současnému postdoktorskému pracovníkovi Dr. Andreji Kováčikovi za jeho výjimečné výsledky dosažené během svého doktorského studia v oboru Bioorganická chemie.

IMG_5387IMG_5384DSC_3897_a

Andrej Kováčik zahájil doktorské studium bioorganické chemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2013. Od svého nástupu působí v pracovní skupině profesorky Kateřiny Vávrové, jež se zabývá studiem kožní bariéry. Andrej Kováčik se zabýval syntézou pro kůži zcela jedinečných kožních lipidů (6‑hydroxyceramidů) a studiem vlastností těchto lipidů v membránách simulujících kožní bariéru, a to pomocí biofyzikálních studií, infračervené spektroskopie a rentgenové difrakce. Posléze svou práci rozšířil na studium významu vztahu struktury a účinku kožních lipidů v bariérové funkci kůže.

V roce 2017 působil v Německu v laboratoři profesora Daniela Hustera na Institutu lékařské fyziky a biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Lipsko, kde se věnoval hodnocení kožních ceramidů pomocí nukleární magnetické rezonance. Získané poznatky z jeho práce by mohly najít uplatnění při využití ceramidů v léčbě kožních onemocnění. Doktor Kováčik je autorem 16 odborných publikací, z nichž u devíti je prvním nebo druhým autorem. Rovněž se věnuje popularizaci vědy a šíření dobrého jména Farmaceutické fakulty UK, spolupodílí se na výuce studentů farmacie a ve volném čase provází v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu.

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci za rok 2017:

  • MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D. (FN HK)
  • PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. (FaF UK) – laureát Ceny
  • Mgr. Alena Prašnická (LF UK)
  • Mgr. Jaroslav Bílek (FF UHK)
  • RNDr. Leontýna Břízová (PřF UHK)
  • Ing. Vojtěch Tuček (FIM UHK)

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Fotografie: Archiv Dr. Kováčika, Město Hradec Králové

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS