Bolzanova cena v rukou RNDr. Barbory Červinkové, Ph.D.

23.04.2018

Dne 18. dubna 2018 ocenil rektor Univerzity Karlovy výjimečné vědecké práce. Dvěma absolventkám a jednomu absolventovi studia na Univerzitě Karlově předal rektor prof. Tomáš Zima Bolzanovu cenu za mimořádně objevné vědecké práce.

V biomedicínské kategorii získala ocenění RNDr. Barbora Červinková, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Ta se ve své disertační práci věnovala uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu.

f3f1f2

RNDr. Barbora Červinková, Ph.D. působí momentálně v Nutritional Biomarker Laboratory na Univerzitě v Cambridge. Předání Bolzanovy ceny se nemohla osobně zúčastnit, protože ve stejný den přednášela na konferenci v Londýně.

K ocenění gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu v další vědecké práci.

 

Text: Mgr. Sylva Novotná
Fotografie: Archiv RNDr. Barbory Červinkové, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS