Bulletin děkana – září 2022

30.09.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

J. Roh stojíme na prahu nového akademického roku, a proto bych Vám chtěl hned na úvod popřát, aby byl co nejúspěšnější. Věřím, že jste si užili volné dny během léta a načerpali tolik potřebnou energii i motivaci do dalšího studia či další práce pro naši fakultu.

Speciálně bych chtěl na naší fakultě přivítat nové studenty a popřát jim mnoho úspěchů v jejich studiu. Ti nastupující do navazujícího magisterského či doktorského studia už ví nebo si dokážou dobře představit, co se od nich bude očekávat. Novým bakalářským studentům Laboratorní diagnostiky a magisterským studentům Farmacie pak radím nepodcenit první měsíce studia. Je potřeba se mu hned od začátku intenzivně věnovat, především pak těm předmětům, ve kterých by se vyskytly nejasnosti či problémy s pochopením učiva. Toho bude postupem semestru přibývat a těsně před zkouškovým obdobím či přímo v něm už může být na řešení nejasností a dohánění restů pozdě. Rád připomínám, že nic by neudělalo učitelům fakulty větší radost, než kdyby všichni (nejen) noví studenti zvládli všechny studijní povinnosti a úspěšně dostudovali!

S částí nových pregraduálních studentů jsem měl tu možnost se setkat na Seznamovacím kurzu pořádaném Spolkem českých studentů farmacie, s nimi i s ostatními se těším na setkání na slavnostní imatrikulaci v pražském Karolinu v úterý 4. 10. 2022.

V polovině července zasáhla celou akademickou obec nejen naší fakulty zpráva o úmrtí zakladatele a prvního děkana naší fakulty a jedné z nejvýznamnějších osobností československé farmacie, prof. Jaroslava Květiny. Jeho přínos pro naši fakultu a Univerzitu Karlovu a pro rozvoj československé a později české farmacie nebude nikdy zapomenut.

Ani v červenci a srpnu nebylo týmu připravujícímu projekt výstavby našeho nového kampusu dopřáno oddechu. Probíhala intenzivní jednání a pracovní setkání s projektanty a byla detailně řešena řada nesrovnalostí a nedodělků v projektové dokumentaci. Díky tomu jsme opravdu jen jednotky dnů od vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Kromě výběru zhotovitele, tedy stavební firmy, v tuto chvíli probíhají zásadní jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o úpravě podmínek poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na stavbu větší části našeho kampusu (tzv. budovy fakult) tak, abychom mohli po vysoutěžení zhotovitele začít ihned stavět.

I během léta žila fakulta vědeckou činností a s ní přišel i jeden velký úspěch. Chtěl bych moc pogratulovat našemu doktorskému studentovi Mgr. Filipovi Kostelanskému ze skupiny prof. Zimčíka, jehož práce zabývající se stabilizací krátkých sekvencí DNA pomocí akridinových derivátů byla přijata k publikaci v prestižním časopise Nucleic Acid Research. Dle bibliometrických ukazatelů zmíněného časopisu (IF 19,2; AIS 5,5) se tak jedná o jednu z nejkvalitnějších experimentálních prací v historii naší fakulty. Celému týmu autorů moc gratuluji a přeji mnoho dalších excelentních výsledků!

V říjnu hostí pražské Kongresové centrum Olšanka výroční 50. Evropské sympozium klinické farmacie, jehož hlavní organizátorkou je doc. Daniela Fialová z naší fakulty. Paní docentce a všem dalším fakultním organizátorům a členům komisí děkuji za skvělou propagaci a reprezentaci naší fakulty a přeji úspěšné sympozium.

Dále bych chtěl pogratulovat prof. Františkovi Švecovi k ocenění zlatou medailí Univerzity Karlovy a poděkovat mu mimo jiné za jeho přínos k rozvoji analytické chemie na naší fakultě či neocenitelnou pomoc během univerzitního hodnocení vědecké činnosti naší fakulty. Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům zářijového výjezdního zasedání fakulty EFSA-CDN za podnětnou diskusi o problémech a výzvách, které naši fakultu v nejbližší době čekají.

Přeji Vám úspěšný vstup do nového akademického roku!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS