Ing. František Švec, DrSc. oceněn zlatou medailí za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

29.09.2022

Vědecká rada UK ve čtvrtek 22. září 2022 na svém prvním zasedání v novém akademickém roce ocenila několik významných osobností Univerzity Karlovy, které výrazně přispívají k jejímu rozvoji a jejichž život je s Univerzitou Karlovou spojen. Pamětní medaile předala rektorka prof. Milena Králíčková. Mezi oceněnými byl i Ing. František Švec, DrSc., který obdržel zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie.

f2f3f1

František Švec je celosvětově uznávaným analytickým chemikem. Více než 30 let působil v USA, nejdříve na Cornellově univerzitě, poté na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Od roku 2005 byl vedoucím Oddělení organické a makromolekulární syntézy v Národní laboratoři Lawrence Berkeley, USA. V posledních 20 letech působil jako hostující profesor na univerzitě v rakouském Innsbrucku (2003–2006), v jihokorejském Institutu vědy a technologie v Gwangju (2013–2017), a na čínské Pekingské univerzitě chemické technologie (2013–2017).

Od roku 2017 působí na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy (FaF UK) na pozici Klíčový vědecký zahraniční pracovník v projektu výzvy OPVVV „Excelentní týmy“ v projektu „Specialized Team for Advanced Research on Separation Science“ (STARSS) řešeného na FaF UK a od roku 2018 je také jednou z klíčových osob v projektu v rámci výzvy OPVVV „Excelentní výzkum“ v projektu „Efficiency and Safety Improvement of Current Drugs and Nutraceuticals: Advanced Methods – New Challenges“ (EFSA–CDN).

Jeho vynikající vědecké výsledky dokumentuje přes 510 vědeckých prací včetně 81 přehledových článků a kapitol v knihách, tří knih a 79 patentů, z nichž řada byla licencována do Japonska, Německa, Velké Británie, USA, a Slovinska. Značná část jeho prací byla publikována v časopisech spadajících do prvního decilu (D1) ve svých oborech. Příkladem je 45 prací publikovaných v časopise Analytical Chemistry (IF 8,008), jednom z nejvýznamnějších časopisů v oboru analytické chemie, vydávaném American Chemistry Society, a dále potom práce v D1 časopisech jako je Science (IF 63,798; 1 práce), Advanced Functional Materials (IF 19,954; 3 práce), Small (IF 15,153; 2 práce), Chemistry of Materials (IF 10,508; 10 prací), Trends in Analytical Chemistry (IF 14,908; 6 prací), Sensors and Actuators B (IF 9,221; 2 práce), a další. Jeho h-index je vyšší než 90 a práce dosahují zhruba 27 tisíc citací, s čímž je nejvíce citovaným pracovníkem na Univerzitě Karlově.

František Švec je členem řady odborných společností a za svou práci získal mnoho významných světových ocenění. Namátkou lze zmínit prestižní cenu Americké chemické společnosti, kterou získal jako jeden z mála Čechů, M. J. E. Golay Award a Medaili za chromatografii, čestný doktorát doctor honoris causa v oboru filozofie na švédské Univerzitě v Umeå, zlatou medaili A. J. P. Martina od Chromatografické společnosti ve Velké Británii a mnohé další.

Blahopřejeme!

Text: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Foto: Univerzita Karlova

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS