Odešel prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c., první děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

19.07.2022

prof. Jaroslav KvětinaJedna z nejvýznamějších osobností evropské, československé a později české farmacie, první děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, otec vědního a zdravotnického oboru klinická farmacie, prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c., nás navždy opustil ve věku 92 let.

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. byl zakladatelem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Především díky jeho úsilí mohli být v roce 1969 na fakultu přijati ke studiu první studenti. Již za jeho působení ve funkci děkana se Farmaceutická fakulta UK stala významnou a uznávanou vzdělávací a vědeckou institucí vychovávající vysoce erudované odborníky – farmaceuty jak pro práci v lékárnách, tak pro další oblasti zabývající se léky; od navrhování jejich struktury, až po sledování jejich osudu v organismu a jejich účinků.

Záběr jeho vědecké práce byl neobyčejně široký a není možné na tomto malém prostoru vypočítat všechny jeho úspěchy, kterých dosáhl. Vytvořil vlastní uznávanou vědeckou školu, zaměřenou na racionalizaci přenosu výzkumných poznatků z preklinických pokusů do klinické praxe. Mezi jeho největší zásluhy bezesporu patří vytvoření koncepce klinické farmacie spočívající v uplatnění farmaceutů jako odborníků na farmakoterapii v celé široké oblasti zdravotnictví. Vytvořil nejen koncepci vzdělávání klinických farmaceutů – hradecká fakulta byla v tomto ohledu ve své době unikátním pracovištěm v celoevropském měřítku – ale měl též zcela konkrétní představy o zapojení klinického farmaceuta do celého farmakoterapeutického procesu. V tomto smyslu je uváděn jak v evropských, tak v amerických encyklopediích jako významná osobnost českého zdravotnictví.

Díky jeho autoritě v Akademii věd se mu v roce 1985 podařilo založit Ústav experimentální biofarmacie, jehož se stal nejprve externím a od roku 1990 interním ředitelem. Podle vzoru zahraničních experimentálních vědeckých společenství se mu pak v roce 1993 podařilo přetransformovat tuto instituci v „Ústav experimentální biofarmacie“ jako společné výzkumné pracoviště Akademie věd ČR a farmaceutického podniku PRO.MED.CS Praha. Na tomto ústavě byl ředitelem až do roku 2007.

Profesoru Květinovi se dostalo řady formálních vysokých ocenění: v roce 2000 byl vyznamenán čestným doktorátem brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity, ve stejném roce čestným titulem "emeritního profesora Karlovy Univerzity", v roce 2005 byl zvolen členem České lékařské akademie. Byl čestným členem řady institucí (např. České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii, České farmaceutické společnosti, České lékárnické komory, Slovenské farmaceutické společnosti, Francouzské farmakologické společnosti, Italské lékárnické asociace) a nositelem desítek čestných medailí našich a evropských univerzit a výzkumných institucí (např. Univerzity Karlovy, Univerzity Komenského, Univerzity v Padově, laureát cen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové, nositel Medaile Josefa Hlávky aj.). To vše svědčí o jeho věhlasu nejen jako vědce, ale především jako o široce vzdělané osobnosti, s jejímiž názory stojí za to se seznámit.

Prof. Květina během své kariéry vychoval celou řadu vědců, kteří rozvíjejí jeho myšlenky i nyní a zastávají či zastávali významná místa v české vědě a v českém vysokém školství a šíří tak dál poznatky a principy objektivní vědecké práce, které jim během svého aktivního působení vštípil.

Přínos profesora Květiny pro českou i evropskou farmacii, Univerzitu Karlovu a zejména jím založenou Farmaceutickou fakultu nebude nikdy zapomenut!

Autoři textu:
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.; doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.; prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS