Řízení ke jmenování profesorem

Akreditované obory pro řízení ke jmenování profesorem
Akreditované obory, ve kterých Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové má oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Požadavky na uchazeče o řízení ke jmenování profesorem
Před podáním návrhu na zahájení řízení doporučujeme, aby si ve vlastním zájmu uchazeč prostudoval kriteria UK v Praze i s doporučenými hledisky hodnocení UK v Praze a z nich vycházející fakultní kriteria. V případě, že má uchazeč zájem o řízení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové podá návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o zahájení řízení ke jmenování profesorem.

Přehled jmenovacích řízení
Aktuální přehled uchazečů pro řízení ke jmenování profesorem.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS