Nositel Nobelovy ceny ocenil české studenty za výzkum rakoviny a lékových interakcí

29.06.2016

Prestižní ocenění získali 22. 6. 2016 čeští studenti za své vědecké práce. Z rukou Jean-Marie Lehna, nositele Nobelovy ceny za chemii, převzali Cenu Sanofi za farmacii. Porota v letošním roce ocenila tři vědecké práce, zabývající se výzkumem rakoviny, lékovými interakcemi a preklinickým vývojem léčiv. Vítězní postgraduální studenti z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Lékařské fakulty z Olomouce a Ústavu makromolekulární chemie, získali cenu 100 000 korun a měsíční stáž ve Francii. Soutěž pro talentované studenty farmacie vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi od roku 2009.

Cenu Sanofi za farmacii společně vyhlašují Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Sanofi. „Skupina Sanofi investuje do vědy a výzkumu v České republice 700 miliónů korun ročně, část těchto výdajů směřuje právě do oblasti univerzitního výzkumu,“ vysvětluje Filip Hrubý, tiskový mluvčí skupiny Sanofi v ČR s tím, že každý rok získávají autoři dvou nejlepších vědeckých prací měsíční stáž ve špičkové francouzské laboratoři. Sanofi navíc každým rokem rozděluje mezi tři nejlepší oceněné 100 tisíc korun.

Soutěž pro studenty doktorských studií a mladé české lékaře probíhá pod záštitou Sanofi už osmým rokem. „Zájem studentů o soutěž neustále roste stejně jako kvalita přihlášených projektů,“ řekl Rachid Makhloufi, atašé pro vědu a vyšší vzdělávání Francouzské ambasády v Praze a jeden ze členů odborné komise.

Letos porotu nejvíce zaujala práce Evy Koziolové z Institutu makromolekulární chemie AV ČR. V ní zkoumá možnosti léčby těžce léčitelných nádorů bez nežádoucích vedlejší účinků. Druhé místo patří Tomáši Smutnému z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Ten v uplynulých letech studoval enzymy, které se významně podílí na metabolismu léčiv a jsou základem pro četné lékové interakce. „Ocenění je bezpochyby možnost, jak se představit širší vědecké obci. Součástí předávané ceny je financování stáže na některém vědeckém pracovišti ve Francii. Rád bych navázal plodnou vědeckou spolupráci a prohloubil své znalosti v oblasti molekulární farmakokinetiky,“ uvádí Smutný. Ocenění si nesmírně váží, zejména proto, že soutěž proti sobě postavila velice silné kandidáty.

IMG_8994_1IMG_9369_1IMG_9274_1

Souhlasí i Kristýna Krasulová z Univerzity Palackého v Olomouci, která obsadila třetí příčku. „Konkurence byla veliká. O to větší radost z ocenění mám,“ zhodnotila svůj úspěch. Už samotná účast v soutěži byla podle Krasulové obrovským přínosem. „Možnost prezentovat výsledky mé vědecké práce v angličtině před odborníky byla zkušeností k nezaplacení,“ přibližuje autorka práce, která se zabývala vzájemnou interakcí léčiv.

Slavnostní předání Vědeckých cen 2016 Velvyslanectví Francie v České republice se uskutečnilo 22. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.

Text a fotografie: www.sanofi.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS