Habilitační řízení

Akreditované obory pro habilitační řízení
Akreditované obory, ve kterých Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové má oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Požadavky na uchazeče o habilitační řízení
Před podáním návrhu na zahájení řízení se doporučuje, aby si ve vlastním zájmu uchazeč prostudoval kriteria UK v Praze i s doporučenými hledisky hodnocení UK v Praze a z nich vycházející fakultní kriteria. V případě, že má uchazeč zájem o habilitační řízení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové podá návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o habilitaci.

Přehled habilitačních řízení
Aktuální přehled uchazečů pro habilitační řízení.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS