Habilitační řízení

Akreditované obory pro habilitační řízení
Akreditované obory, ve kterých Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové má oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Proces habilitačního řízení
V případě, že má uchazeč zájem o habilitační řízení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, podá návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o habilitaci.

Přehled habilitačních řízení
Aktuální přehled uchazečů pro habilitační řízení.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS