Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2016

19.12.2016

Dne 15. prosince 2016 proběhlo v  Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě slavnostní předávání Cen ministra zdravotnictví České republiky za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji řešitelům projektů podporovaných Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Z rukou náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Kamala Farhana, náměstka pro dozor nad zdravotními pojišťovnami MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, a předsedy Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky, prof. MUDr. Miroslava Rysky, CSc., bylo předáno pět cen Ministra zdravotnictví ČR a pět čestných uznání deseti nejlepším vědeckým projektům vybraných vědeckou radou ministerstva zdravotnictví z celkového počtu více než 400 podpořených projektů.

Ocenění

Mezi oceněnými byl i tým z naší Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové vedený prof. RNDr. Jarmilou Vinšovou, CSc., reprezentovaný dále prof. PharmDr. Martinem Doležalem, Ph.D., PharmDr. Mgr. Martinem Krátkým, Ph.D., a PharmDr. Janem Zitkem, Ph.D., který získal za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“ čestné uznání. Projekt byl řešen ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, konkrétně Ústavem klinické mikrobiologie, vedeným doc. RNDr. Vladimírem Buchtou, CSc. Slavnostního aktu, který moderoval známý televizní hlasatel a konferenciér Alexander Hemala, se zúčastnili zástupci ministerstva zdravotnictví, významné osobnosti medicínských oborů, akademičtí funkcionáři i další odborná veřejnost.

Slavnostní a předvánoční atmosféru dotvářely hudební vstupy a prohlídka sbírek Lobkowiczkého paláce.

Obrazová příloha

diplomDopis-rektora

Autorka textu: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS