Úřední deska - Vědecké oddělení

Obhajoba disertační práce a SDZ

Státní doktorská zkouška od 12.00 h a obhajoba disertační práce v oboru Xenobiochemie a patobiochemie 13.12.2019 od 13:00 h v zasedací místnosti děkanátu FaF.

Obhajoba disertační práce a SDZ

Státní doktorské zkoušky od 12.30 h a obhajoba disertační práce v oboru Farmakologie a toxikologie 12.12.2019 od 13:30 h v zasedací místnosti děkanátu FaF.

Doktorské studium - přijímací řízení

Doktorské studium - akreditované obory

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Vědecká rada fakulty

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS