Poskytování informací

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Organizační struktura

Organizační struktura Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Kontaktní údaje

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 03 Hradec Králové
telefon: +420 495 067 447
e-mail: podatelna@faf.cuni.cz
Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ a DIČ

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Fakturační údaje a bankovní údaje

Webová stránka

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové. Žádost je možné podat osobně v podatelně na téže adrese nebo zaslat elektronickou poštou na adresu podatelna@faf.cuni.cz.

Poskytování informací upravuje Opatření rektora č. 41/2014 a Opatření děkana č. 1/2018.

Dokumenty

Základní dokumenty Farmaceutické fakulty UK

Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS