Úřední deska - Studijní oddělení

Výzva k zápisu do dalšího úseku studia

Podrobnosti o právu uchazeče o studium nahlížet do spisu

Podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách v ak. roce 2016/2017

Vypsání dalších červnových termínů SZZK ve studijním programu FARMACIE

Vypsání červnových termínů SZZK ve studijním programu FARMACIE

Vypsání zářijových termínů SZZK ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika

Přihlašování ke SZZK v bakalářském a navazujícícím magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika

Termíny zápisů do 1. úseku studia pro ak.r. 2017/2018 pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium

Období konání státních závěrečných zkoušek pro ak.r. 2016/2017 - podzim

Opatření děkana 2017-05: Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky

Oznámení o vypsaní termínů k přihlašování se ke STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Termíny obhajob bakalářských a diplomových prací pro ak. r. 2016/2017 na jednotlivých katedrách

Opatření děkana č. 2017/04: Harmonogram akademického roku 2017/2018

Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018

Období pro konání SZZK a obhajob bakalářských a diplomových prací v ak. roce 2016/2017

Opatření děkana č. 2016/03: Harmonogram akademického roku 2016/2017

Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017

Opatření děkana č. 2015/13

Rigorózní řízení

Opatření děkana č. 2014/08: Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK

Od akademického roku 2014/15 je na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové zavedena pouze elektronická evidence plnění studijních povinností, tzv. elektronický index (ve zkratce "E-index") a zároveň se ruší Výkazy o studiu („indexy“) v papírové formě. Tato změna se týká evidence studijních výsledků všech studentů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Vybírání úhrady od studentů farmaceutické fakulty UK a úhrady od osob, které nejsou studenty fakulty

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS