Úřední deska - Studijní oddělení

Zveřejnění termínů státních rigorózních zkoušek - 15. 4. 2021

Zveřejnění termínů státních rigorózních zkoušek - 15. 4. 2021

Období pro konání státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2020/2021

Předpokládané termíny výuky studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Zdravotnická bioanalytika, kombinovaná forma v letním semestru ak.r. 2020/2021

Mimořádný termín státních závěrečných zkoušek pro studijní program Farmacie v období 8.2.2021 – 19.2.2021

Termín obhajob bakalářských a diplomových prací na Katedře klinické a sociální farmacie

Podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách v akademickém roce 2019/2020

Předpokládané termíny výuky studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Zdravotnická bioanalytika, kombinovaná forma v zimním semestru ak. r. 2020/2021

Aktualizováno 17. 7. 2020

Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu

Informace pro uchazeče o studium od ak. roku 2020/2021

Období konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020 - podzimní termíny

Předpokládané termíny výuky studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Zdravotnická bioanalytika, kombinovaná forma v zimním semestru ak. r. 2020/2021

Nové podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru (vydáno dne 21. 5. 2020)

Období pro konání SZZK a obhajob bakalářských a diplomových prací v ak. roce 2019/2020 (změna a rozšíření původně vyhlášených termínů v souvislosti s COVID-19)

Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021

Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby závěrečné práce

Rigorózní řízení

Opatření děkana č. 2014/08: Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS