Informace o podatelně

Informace o podatelně povinně zveřejňované dle Vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

Úřední hodiny podatelny

Pondělí-Pátek: 10:00 – 11:30 hod. | 12:30 – 13:30 hod

Elektronická adresa podatelny

podatelna@faf.cuni.cz

Identifikátor datové schránky

piyj9b4

Další možnosti elektronické komunikace

Telefon: +420 495 067 447

Maximální povolená celková velikost datové zprávy

35 MB

Přehled povolených datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, DOCX (verze Microsoft Word verze 6.0 a vyšší),
 • XLS/XLSX (verze Microsoft Excel verze 6.0 a vyšší),
 • ZFO.

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIG, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-I, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-I Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-I Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých  jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD a DVD nosiče.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivý kód.

Pokud datová zpráva obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem, nemůže být datová zpráva přijata. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení zprávy ochrannými prvky, jež jsou součástí připojení k internetu.

Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3  Vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

O případných zjištěných vadách podání bude podatel informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS