Opatření děkana

Číslo Název Účinnost od Účinnost do
1/2024 Zásady pro vstup do prostorů Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 10.01.2024
2/2024 Harmonogram akademického roku 2024/2025 20.03.2024 11.07.2024
3/2024 Stanovení výše doktorandských stipendií 08.04.2024
4/2024 Provozní řád Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové – společné budovy Univerzity Karlovy, Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 19.04.2024
5/2024 Organizační řád Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 01.04.2024
6/2024 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu 07.05.2024
7/2024 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 16.05.2024
8/2024 Garantovaná minimální výše příjmů studentů doktorských studijních programů v prezenční formě 01.07.2024
9/2024 Provozní řád Dětské skupiny Fafík 01.09.2024
10/2024 Harmonogram akademického roku 2024/2025 12.07.2024
1/2023 Kariérní řád (strategie personální politiky) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků 05.01.2023
2/2023 Pravidla, která je student povinen dodržovat v průběhu konání studijní povinnosti 07.02.2023
3/2023 Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK 07.02.2023
4/2023 Postup při organizaci státní rigorózní zkoušky 07.02.2023
5/2023 Zásady pro vstup do prostorů Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 08.02.2023 09.01.2024
6/2023 Návštěvní řád Zahrady léčivých rostlin 06.03.2023
7/2023 Systematické hodnocení technicko-hospodářských pracovníků a pracovníků dělnických profesí na FaF UK 10.03.2023
8/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024 22.03.2023 06.09.2023
9/2023 Zásady pro udělování stipendia za publikační činnost 01.06.2023
10/2023 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.07.2023
11/2023 Provozní řád Dětské skupiny Fafík 01.09.2023
12/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024 07.09.2023 19.03.2024
13/2023 Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 12.09.2023
14/2023 Inventarizace majetku v roce 2023 29.09.2023
15/2023 Dny osobního rozvoje pro zaměstnance Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 09.10.2023
16/2023 Rozvržení pracovní doby a její evidence 24.10.2023
17/2023 Pravidla pro vedení závěrečných prací, jejich obhajobu, evidenci, odevzdávání a zveřejňování 14.12.2023
1/2022 Provozní řád Dětské skupiny Fafík 03.01.2022 31.08.2023
2/2022 Preventivní testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 17.01.2022 18.02.2022
3/2022 Badatelský řád Českého farmaceutického muzea v Kuksu 03.02.2022
4/2022 E-mailová komunikace na Farmaceutické fakultě UK 21.02.2022
5/2022 Zrušení povinnosti plošného preventivního testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 19.02.2022 19.02.2022
6/2022 Rozvržení pracovní doby a její evidence 01.03.2022 23.10.2023
7/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023 25.03.2022 30.09.2023
8/2022 Zrušení opatření děkana č. 10/2020 09.05.2022 09.05.2022
9/2022 Organizační řád Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 09.06.2022 31.03.2024
10/2022 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.07.2022 30.06.2023
11/2022 Realizace práv duševního vlastnictví vytvořeného na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 01.07.2022
12/2022 Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 17.08.2022 21.11.2022
13/2022 Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce 01.09.2022 06.02.2023
14/2022 Kontaktní osoba ombudsmana Univerzity Karlovy na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 05.10.2022
15/2022 Inventarizace majetku v roce 2022 31.10.2022 13.01.2023
16/2022 Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 22.11.2022 11.09.2023
1/2021 Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty 27.01.2021
2/2021 Organizační řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 01.03.2021 08.06.2022
3/2021 Zajištění preventivního testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 15.03.2021 30.06.2021
4/2021 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 20.05.2021
5/2021 Změna opatření děkana č. 7/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021 20.05.2021 30.09.2021
6/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 24.05.2021 30.09.2022
7/2021 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.07.2021 30.06.2022
8/2021 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 01.07.2021 16.05.2024
9/2021 Zrušení povinnosti plošného preventivního testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 01.07.2021 25.11.2021
10/2021 Zadávání veřejných zakázek 19.07.2021
11/2021 Inventarizace majetku v roce 2021 25.10.2021 14.01.2022
12/2021 Preventivní testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 26.11.2021 16.01.2022
13/2021 Postup při vypisování termínů a přihlašování ke kontrole studia (zkouškám, zápočtům) 01.12.2021
14/2021 Rozpětí výše osobního ohodnocení poskytovaného zaměstnancům Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 09.12.2021
1/2020 Rozvržení pracovní doby a její evidence 03.01.2020 28.02.2022
2/2020 Dny osobního rozvoje pro zaměstnance Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 06.02.2020 08.10.2023
3/2020 Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce 24.04.2020 31.08.2022
4/2020 Organizace výuky a kontrol studia v období, souvisejícím s epidemií koronaviru 04.05.2020 30.09.2020
5/2020 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 06.05.2020 12.11.2020
6/2020 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.05.2020 30.06.2021
7/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021 01.10.2020 30.09.2021
8/2020 K provedení mimořádné inventarizace majetku střediska "Fafík" 14.08.2020 14.09.2020
9/2020 Provozní řád Dětské skupiny Fafík 01.09.2020 02.01.2022
10/2020 K ochraně zdraví a zajištění činností FaF UK v souvislosti s ohrožením následkem šíření onemocnění COVID-19 18.09.2020 08.05.2022
11/2020 Pravidla distanční a hybridní formy zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 08.10.2020
12/2020 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 13.11.2020 30.06.2021
13/2020 Inventarizace majetku v roce 2020 13.11.2020 15.01.2021
14/2020 K organizaci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2020 02.12.2020 15.01.2021
1/2019 Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 02.01.2019 31.08.2022
2/2019 Kariérní řád (strategie personální politiky) Farmaceutické fakulty UK pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků 10.01.2019 04.01.2023
3/2019 Pravidla pro poskytování tvůrčího volna na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 01.02.2019
4/2019 Realizace práv duševního vlastnictví vytvořeného na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 18.02.2019 30.06.2022
5/2019 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.05.2019 30.04.2020
6/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 01.10.2019 30.09.2020
7/2019 Postup při vypisování termínů a přihlašování ke kontrole studia (zkouškám, zápočtům) 01.05.2019 30.12.2021
8/2019 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 30.04.2019 19.05.2021
9/2019 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu 10.06.2019
10/2019 Organizační řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 01.07.2019 28.02.2021
11/2019 Povolení výuky studentům doktorských studijních programů 01.10.2019
12/2019 Stanovení výše stipendií za výuku studentům doktorských studijních programů 01.10.2019
13/2019 Výkon vnitřního auditu na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 07.10.2019
14/2019 Opatření pro výkon spisové služby na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 01.11.2019
15/2019 Provádění doplňkové a obdobné činnosti 01.01.2020
16/2019 Inventarizace majetku v roce 2019 06.12.2019 15.01.2020
17/2019 Zásady pro udělování stipendia za publikační činnost 01.01.2020 31.05.2023
18/2019 Stanovení výše doktorandských stipendií 01.01.2020 07.04.2024
19/2019 Stanovení výše stipendia za úspěšné ukončení studia ve standardní době 01.01.2020
20/2019 Poskytování dnů zdravotního volna zaměstnancům Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 01.01.2020 05.02.2020
21/2019 Mzda zaměstnance při zahraniční pracovní cestě 13.12.2019
1/2018 Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 01.02.2018
2/2018 Rozsah oprávnění tajemnice fakulty jednat jménem fakulty 01.02.2018
3/2018 Stanovení výše doktorandských stipendií 14.03.2018 31.12.2019
4/2018 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.05.2018 30.04.2019
5/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 01.10.2018 30.09.2019
6/2018 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 23.04.2018 29.04.2019
7/2018 Zásady pro udělování stipendia za publikační činnost 01.10.2018 31.12.2019
8/2018 Stanovení výše stipendia za úspěšné ukončení studia ve standardní době 06.06.2018 31.12.2019
9/2018 Pravidla jednotného vizuálního stylu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy 05.06.2018
10/2018 Organizační řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 13.06.2018 30.06.2019
11/2018 Vyhlášení vnitřní soutěže v rámci Institucionálního plánu UK pro roky 2019 – 2020 27.07.2018 31.12.2020
12/2018 Provozní řád Dětské skupiny Fafík 01.09.2018 31.08.2020
13/2018 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací 01.10.2018 13.12.2023
14/2018 Inventarizace majetku Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za rok 2018 04.12.2018 20.02.2018
15/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 (Změna opatření děkana č. 5/2018) 05.12.2018 30.09.2019
1/2017 Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility 01.02.2017
2/2017 Výpůjční řád SVKI 01.02.2017
3/2017 Provozní řád tenisových kurtů 21.03.2017
4/2017 Harmonogram ak. roku 2017-18 01.10.2017 30.09.2018
5/2017 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 24.04.2017 22.04.2018
6/2017 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 01.01.2017 05.05.2020
7/2017 Stanovení výše doktorandských stipendií 06.06.2017 13.03.2018
8/2017 Návštěvní řád Zahrady léčivých rostlin 28.08.2017 05.03.2023
9/2017 Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě 01.10.2017 01.01.2019
10/2017 Podmínky zvýhodněného T-Mobile volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky 11.09.2017 15.10.2017
11/2017 Podmínky zvýhodněného T-Mobile volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky 16.10.2017
12/2017 Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 01.10.2017 23.04.2020
1/2016 Podmínky zvýhodněného T-Mobile volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky 01.01.2016 10.09.2017
2/2016 Škodní řád a škodní komise 09.03.2016
3/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 01.10.2016 30.09.2017
4/2016 Opatření děkana k možnosti nahlédnout uchazečům o studium do svých materiálů z přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 26.04.2016 05.09.2016
5/2016 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 26.04.2016 23.04.2017
6/2016 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 01.09.2016 31.12.2016
7/2016 Pravidla evidence a uchovávání tištěných informačních zdrojů deponovaných na jednotlivé katedry FaF UK 20.06.2016
8/2016 Nehospodářská a hospodářská činnost na FaF UK 19.12.2016
1/2015 Rozdělení výnosů vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví vytvořeného na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 09.02.2015 17.02.2019
2/2015 Výpůjční řád SVKI 01.05.2015 31.01.2017
3/2015 Postup při realizaci doplňkové činnosti na FaF UK v HK 23.02.2015 31.12.2019
4/2015 Podmínky zvýhodněného T Mobile volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky 16.03.2015 30.09.2015
5/2015 Reorganizace Technicko - provozního oddělení a Investičního oddělení děkanátu FaF UK 01.09.2015 12.06.2018
6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 01.10.2015 30.09.2016
7/2015 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 27.04.2015 25.04.2016
8/2015 Opatření děkana k možnosti nahlédnutí do materiálů přijímacího řízeni 27.04.2015 03.09.2015
9/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 - úprava 01.10.2015 30.09.2016
10/2015 Základní osnova studijního plánu, platná pro studium v ak. r. 2015/2016 01.10.2015 30.09.2016
11/2015 Opatření děkana k institucionálnímu plánu UK pro období 2016 - 2018 02.09.2015 31.12.2018
12/2015 Opatření děkana k hospodářské a nehospodářské činnosti na FaF UK 12.10.2015 18.12.2016
13/2015 Zveřejňování výsledků kontrol studia 01.10.2015
14/2015 Podmínky zvýhodněného volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky 01.10.2015 31.12.2015
15/2015 Opatření děkana k finanční řídící kontrole na Farmaceutické fakultě UK 01.01.2016
1/2014 Povolení výuky studentům doktorských studijních programů 17.02.2014 30.09.2019
2/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 01.10.2014 30.09.2015
3/2014 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky pro ak. rok 2014/2015 31.03.2014 30.09.2015
4/2014 Opatření děkana č. 2014/04 k možnosti nahlédnout uchazečům o studium do svých materiálů z přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 31.03.2014 30.09.2015
5/2014 Studijní plány 01.09.2014 30.09.2015
6/2014 Výpůjční řád Střediska vědeckých a knihovnických informací 01.10.2014 30.04.2015
7/2014 Stanovení výše stipendií za výuku studentům doktorských studijních programů 16.09.2014 30.09.2019
8/2014 Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK 18.11.2014 06.02.2023
9/2014 Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech 01.12.2014
10/2014 Postup pro výplatu účelového stipendia v souvislosti s cestou studenta 18.11.2014
1/2013 Opatření děkana č. 2013/01 k možnosti nahlédnout uchazečům o studium do svých materiálů z přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 15.04.2013 30.09.2014
2/2013 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 15.04.2013 30.09.2014
3/2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014 01.10.2013 30.09.2014
4/2013 Poplatky spojené se studiem na akademický rok 2013/2014 20.03.2013 30.09.2014
5/2013 Rozdělení výnosů vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví vytvořeného na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 03.06.2013 09.02.2015
6/2013 Studijní plány pro ak. rok 2013/14 09.09.2013 30.09.2014
7/2013 Stanovení výše doktorandských stipendií 01.10.2013 30.09.2017
1/2012 Stravné při tuzemských cestách 18.01.2012 15.04.2019
2/2012 Stravné při zahraničních cestách 18.01.2012 17.02.2014
3/2012 Poplatky spojené se studiem na akademický rok 2012/13 19.03.2012 30.09.2013
4/2012 Opatření děkana č. 2012/4 k možnosti nahlédnout uchazečům o studium do svých materiálů z přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 02.05.2011 30.09.2012
5/2012 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijmací zkoušky 02.05.2012 30.09.2013
6/2012 Harmonogram akademického roku 2012/2013 01.10.2012 30.09.2013
7/2012 Studijní plány pro ak. r. 2012/13 18.06.2012 30.09.2013
8/2012 Provozní řád výpočetní techniky Farmaceutické fakulty UK 03.09.2012
9/2012 Stanovení výše doktorandských stipendií 01.01.2013 30.09.2013
4/2011 Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce - Dodatek č. 1/2011 31.01.2011 19.11.2017
5/2011 Poplatky spojené se studiem na ak. r. 2011/2012 11.04.2011 30.09.2012
6/2011 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 11.04.2011 30.09.2011
7/2011 Harmonogram akademického roku 2011/2012 01.10.2011 30.09.2012
8/2011 Opatření děkana č. 2011/8 k možnosti nahlédnout uchazečům do svých materiálů z přijímacího řízení 03.05.2011 30.09.2011
9/2011 Dodatek č. 1 k Opatření děkana 2005/01- Vybírání úhrady od studentů FaF UK v HK 03.05.2011 10.09.2017
10/2011 Základní osnova studijního plánu pro studium v ak.r.2011/2012 20.06.2011 30.09.2012
11/2011 Úprava prerekvizit povinných předmětů ve studjiním programu Farmacie pro ak. r. 2011/2012 08.07.2011 30.09.2012
12/2011 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací 03.10.2011 30.09.2018
13/2011 Soutěž o účelové mimořádné stipendium na podporu zahraniční mobility pregraduálních studentů FaF UK 16.05.2011 31.10.2012
9/2010 Zásady pro uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní 01.09.2010 06.02.2023
1/2009 Poplatky spojené se studiem na ak. r. 2009/2010 17.03.2009 30.09.2009
2/2009 Dodatek k vnitřnímu mzdovému předpisu Univerzity Karlovy v Praze, kterým se na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové upravuje uzavírání pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti se starobními důchodci 05.03.2009 08.10.2021
3/2009 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 14.04.2009 30.09.2009
4/2009 Možnost nahlédnout uchazečům o studium do svých materiálů z přijímacího řízení 27.04.2009 30.09.2009

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS