Zprávy - rok 2016

Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2016

Vydáno: 19.12.2016

15. 12. 2016 proběhlo slavnostní předávání Cen ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji. Mezi oceněnými byl i tým z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové vedený prof. RNDr. Jarmilou Vinšovou, CSc., který získal za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“ čestné uznání.

Veselá nálada v obrazech Pavla Hubáčka

Vydáno: 18.12.2016

V pondělí 12. prosince 2016 se v Galerii Na Mostě uskutečnila vernisáž velmi zajímavé výstavy. Svá díla představil malíř a sochař Pavel Hubáček.

Farmaceutická fakulta UK přivítala uchazeče o studium na Dni otevřených dveří

Vydáno: 16.12.2016

14. prosince 2016 proběhl Den otevřených dveří Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, jež přilákal množství studentů středních škol. Pro uchazeče o studium programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika byly připraveny tři bloky přednášek v aule Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy.

Vánoční koncert naší fakulty

Vydáno: 14.12.2016

12. prosince 2016 se v Městské hudební síni uskutečnil další z Vánočních koncertů pořádaných naší fakultou v adventní době pro zaměstnance a studenty fakulty a přátele z hradeckých akademických a společenských institucí.

Mgr. Barbora Vitverová získala cenu za nejlepší poster na 20. kongresu o ateroskleróze

Vydáno: 12.12.2016

Česká společnost pro aterosklerózu vybrala jako nejlepší v moderované posterové sekci na 20. kongresu o ateroskleróze poster Mgr. Barbory Vitverové s názvem „Changes of membrane and soluble endoglin levels as a possible biomarker of endothelial dysfunction”.

Pamětní stříbrná medaile FChT Univerzity Pardubice udělena doc. RNDr. Daliboru Šatínskému, Ph.D.

Vydáno: 09.12.2016

Při slavnostním zasedání vědecké rady 7. 12. 2016 oslavila FChT Univerzity Pardubice 25 let od svého založení. Děkan Fakulty chemicko-technologické udělil nejvýznamnějším absolventům pamětní stříbrné medaile. Medaili obdržel i doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., člen katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK.

Cenu Josefa Hlávky pro rok 2016 získal PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

Vydáno: 07.12.2016

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Vydařené XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha

Vydáno: 28.11.2016

Ve dnech 25. a 26. 11. 2016 se uskutečnil další ročník Sympozia klinické farmacie René Macha. Tradici a oblíbenost této akce opět podtrhla vysoká návštěvnost, do Mikulova zavítalo na 420 farmaceutů a přátel klinické farmacie, aby se zapojili do diskuzí na téma Terapie onemocnění krve a současné přístupy v léčbě bolesti.

Proběhlo LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Vydáno: 25.11.2016

Sympozium, jehož téma znělo Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty, proběhlo 2. listopadu 2016 v Brně.

Pozvánka na veřejné profesorské a habilitační přednášky

Vydáno: 25.11.2016

Na veřejném zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové dne 13. prosince 2016 budou předneseny dvě přednášky. K účasti zveme širokou odbornou i laickou veřejnost.

Zobrazeny výsledky 1-10 (z 77)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
Aktuálně z Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS