Vydařené XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha

28.11.2016

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2016 se uskutečnil další ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, tentokrát s pořadovým číslem 18. Tradici a oblíbenost této akce opět podtrhla vysoká návštěvnost, kdy do zámku v Mikulově na Moravě zavítalo na 420 farmaceutů a přátel klinické farmacie, aby se zapojili do diskuzí na téma Terapie onemocnění krve a současné přístupy v léčbě bolesti.

Stejně jako v minulých letech i letos sympozium uspořádaly Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP, z. s., a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK HK). Na sympozium proto nechyběli čelní představitelé ČFS a FaF UK HK, předseda prof. Martin Doležal a děkan doc. Tomáš Šimůnek, kteří převzali záštitu nad konáním celé akce. Mezi účastníky sympozia byli dále přítomni proděkan FaF UK HK prof. František Štaud, místopředseda ČFS ČLS JEP, z. s., dr. Pavel Grodza, členové výboru ČFS ČLS JEP, z. s., děkan a proděkan Farmaceutické fakulty VFU Brno dr. Tomáš Parák a dr. Jan Šaloun, ředitel SÚKL dr. Zdeněk Blahuta, prezident ČLnK dr. Lubomír Chudoba, předsedkyně ČOSKF Mgr. Jana Gregorová, a členka výboru Slovenské farmaceutické společnosti dr. Vlasta Kákošová.

IMGP2262IMGP2286IMGP2292

V pátečním odpoledni po zahajovacím proslovu předsedy sympozia, prof. Jiřího Vlčka, odstartovala odborná sdělení předních lékařských odborníků na téma bolest. Z různých pohledů tak byla prezentována a v panelové diskuzi všech přednášejících konfrontována bolest hlavy a migrény, bolest zad, neuropatická a nádorová bolest a neonkologická bolest se zaměřením na opioidy a nesteroidní antiflogistika. Krátkým vstupem ohledně výroby diklofenaku přispěl i dr. Jiří Dlouhý, stále praktikující lékárník s neutuchajícím elánem dále se v české farmacii angažovat. Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP, z. s., mu poděkovala za jeho celoživotní aktivity.

IMGP2293IMG_0886

Druhou část hlavního odborného programu, který se odehrál v sobotu dopoledne, tvořila hematologická problematika. Konkrétně byly diskutovány anémie včetně sideropenické anémie, anémie při chronických onemocněních a postavení agonistů trombopoetinových receptorů v léčbě imunní trombocytopénie. Dále byly předneseny příspěvky o JAK inhibitorech u idiopatické myelofibrózy a vybraných myeloproliferacích, tyrozinkinázových inhibitorech u myeloidní leukémie a leukémii u dětských ambulantních pacientů. Nechybělo ani sdělení zaměřené na léčiva spojená s hematotoxickým potenciálem a možný management, který by přispěl k vyšší bezpečnosti při používání těchto léčiv. I tato část odborného programu byla provázena nesmírně zajímavou a bohatou diskuzí, což bylo přednášejícími oceněno pro aktivní přístup a hluboký zájem o problematiku ze strany auditoria.

IMGP2584IMGP2507

Vedle přednáškových bloků se účastníci mohli přihlásit na "e-DRBY" aneb interaktivní řešení lékových problémů, které přecházely v pátek dopoledne hlavnímu odbornému programu, či na workshopy, které celé sympozium v sobotu odpoledne uzavíraly. E-DRBY orientované na různé problémy spojené s užíváním léčiv (lékové problémy neboli drug-related problems) měly velmi vysokou kvalitu, což potvrdily i nadšené kuloární ohlasy. Představené lékové problémy pocházely z praxe farmaceutů poskytujících klinicko-farmaceutickou péči v různých koutech České republiky a zasahovaly do nejrůznějších oblastí farmakoterapie, jako byly například management léčby poporodní bolesti, nežádoucí účinky roflumilastu nebo linezolidem indukovaná trombocytopénie. Účastníci bloků e-DRBY se zapojovali do jednotlivých sdělení prostřednictvím elektronických hlasovacích zařízení, kdy mohli aktivně odpovídat na otázky vložené do prezentací přednášejících, a to zejména jak lékové problémy identifikovat, monitorovat, řešit a účinně jim předcházet.

Jiný druh interaktivity představovala práce v menších skupinách během sedmi různě tematicky zaměřených workshopů, přičemž byly diskutovány kazuistiky konkrétních pacientů s cílem přispět k maximální racionalitě léčby. Některé workshopy dále rozvíjely hlavní témata sympozia (řešení hematologických lékových problémů, specifika léčby bolesti u dětí, samoléčba bolesti nebo anémie na modelu interaktivního dispenzačního semináře), jiné workshopy nabídly problematiku racionality používání antibiotik v klinické praxi a terapie psoriázy z pohledu lékaře a psychologa.

IMGP2644IMGP2651

Zkušenosti z klinické praxe farmaceutů a výsledky výzkumu v klinické farmacii si bylo možné vyslechnout v rámci 3 volných sdělení a po celou dobu konání sympozia zhlédnout na 13 posterech. Odborná hodnotící komise vybrala a diplomem a odbornou literaturou ocenila autora nejlepšího posterového sdělení, kterým byla Mgr. Klára Šturcová (Analýza pádů u pacientů v rehabilitačním zařízení I.). Komise však vyzdvihla i další autory, čímž upozornila na vysokou odbornou úroveň posterové sekce.

IMGP2545IMGP2575

Fantastické přednášky a skvělá diskuze, která zdobila celý odborný program a pokračovala také v kuloárech mikulovského zámku, na společenském večeru ve Valtickém Podzemí a u mnohých účastníků jistě i po cestě domů, byly známkou, že XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha se povedlo. Programový a organizační výbor si proto dovoluje poděkovat všem přednášejícím, vedoucím workshopů, autorům posterových sdělení, partnerům sympozia a zejména účastníkům, kteří na sympozium zavítali a přispěli k příjemné atmosféře. Organizátoři si tímto také dovolují všechny srdečně pozvat na XIX. ročník sympozia, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2017

Text: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Fotografie: Tomáš Holeček, David Suchánek

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS