Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2017

Poděkování za podporu

Děkujeme Statutárnímu městu Hradec Králové za finanční podporu činnosti Galerie Na Mostě.

Karel Kratochvíl: Malba a kresba

UkázkaVýstava probíhala od 27. 11. do 5. 1. 2018 v Galerii Na Mostě.

Karel Kratochvíl se narodil 4. 10. 1912 v Bohdašíně u Červeného Kostelce, zemřel v červenokosteleckém hospicu 25. 4. 1998. Jeho zájem o výtvarné umění podporoval jeho strýc Jan Klos, malíř a pedagog. Malířskému „řemeslu“ se učil u profesorů K. Beneše, J. Sitteho, krajinomalbě u O. Blažíčka, figurální malbě u M. Hegra, grafice u F. Kleinera a jevištnímu výtvarnictví u R. Landra. Absolvoval též tříleté studium estetiky na UK v Praze. Byl dlouholetým členem Spolku výtvarných umělců Marold, s nímž se zúčastnil kolektivních výstav. Měl i samostatné autorské výstavy. Studijní cesty: Drážďany, Míšeň, Lipsko, Halle, Budapešť, Krakov, Norimberk.

Jeho dílo je rozsáhlé a rozmanité. Hlavním námětem olejomaleb a temper je krajina s lidovou architekturou. Vedle námětů ze svého rodného kraje vytvořil obrazy zachycující oblast Českého ráje, jižních Čech, ale také slovenskou Oravu, Belanské Tatry a Roháče. Z oblasti grafiky to jsou ilustrace knih jako například Líbezná země autora S. Berana, sbírka milostné poezie S. Řeháka Čas zapadajících sluncí, grafická úprava a ilustrace knihy Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku. Vytvořil sto perokreseb pro sbírku básní O. Chvaliny a řadu dalších ilustrací. Jako výtvarný redaktor tiskárny vytvořil bezpočet plakátů, diplomů, čestných uznání. Jako jevištní výtvarník spolupracoval s divadelními soubory v Hronově, Úpici, Žacléři a dalšími. Provedl jevištní úpravy pro hostující soubor Národního divadla (pro operu Rusalka, Madam Butterfly, Dvě vdovy). Jako malíř nepohodlný komunistickému režimu pracoval v ústraní tiskárny jako výtvarný redaktor a místo lukrativních zakázek tvořil pro vlastní potřebu.

Stavby století republiky v Královéhradeckém kraji a Hradci Králové

Výstava Záštitu převzala náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová.
Úvodní slovo prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
a Dr. Oldřich Janota.

Výstava probíhala od 5. prosince 2017 do 12. ledna 2018
v Galerii Na Mostě.

Stavby století republiky 1918 – 2018 v Královéhradeckém kraji je výstava o jedinečné tváři moderní architektury Královéhradeckého kraje v obrazech, fotografiích plánech a příbězích o architektech, stavebnících, stavitelích…

Výstava se koná za podpory Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové, Státního fondu kultury ČR a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Výstava Jan Měřička - Knihy

UkázkaVýstava probíhala od 30. 10. do 25. 11. 2017 v Galerii Na Mostě.

JAN MĚŘIČKA (nar. 1955 v Pardubicích) studoval na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a na Střední odborné škole výtvarné v Praze. Jeho práce jsou zastoupeny v řadě sbírek, vystavuje doma i v zahraničí. Za svou grafickou práci získal několik ocenění, např. Cenu Vladimíra Boudníka za rok 2000. Od roku 2005 působí jako pedagog na Katedře fotografie pražské FAMU.

Na výstavě v hradecké Galerii Na Mostě představí své – rovněž mnohokrát oceněné – autorské knihy. V Měřičkově pojetí knih jsou forma a výtvarné zpracování více než rovnocennými partnery textu, který je obvykle zakódován v grafickém sdělení. Inspirací pro vznik unikátních děl jsou autorovi básně (T. S. Eliot, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire), ale třeba i silná, v současnosti však často odsouvaná, zamlčovaná či přehlížená témata (kniha Špitál je vizuálním a textovým záznamem nemocničního umírání blízkého člověka).

V souvislosti s knižní tvorbou Jana Měřičky se objevilo označení knižní performance. A jako performanci pojme autor i vernisáž své hradecké výstavy (30. 10. 2017, 16.00 hodin) – účastníky obklopí zvuky a obrazovými vjemy a osobně je provede světem svých knih.

"Před deseti lety bych výstavu nazval – autorské knihy. Tehdy jsem vytvářel knižní objekty s tisky z vyleptaných matric na vlastnoručně vyrobeném papíru, které jsem sám vázal. Pracoval jsem s texty Jaromíra Typlta, Hanse Magnuse Enzensbergera, Guillauma Appolinaira a jiných autorů  nebo je psal sám.

Moje současné projekty mají charakter záznamu událostí, nebo to jsou ilustrované publikace, které lze těžko označit jako autorské knihy. Na této výstavě jsou v jednom prostoru všechny tyto různorodé autorské přístupy."

Jan Měřička

Tomáš Pernický: Ilustrace, grafický design

UkázkaVýstava trvala od 2. 10. do 27. 10. 2017 v Galerii Na Mostě.

Tomáš Pernický - grafický designér a ilustrátor, rodák z Valašského Meziříčí (1975), žák předního českého grafika Josefa Válka.

Autor řady knižních obálek a ilustrací nakladatelství Albatros či B4U se netají tím, že inspiraci pro své ilustrace nachází především ve stylu 50. a 60. let minulého století. Připočteme-li k tomu jeho krédo, že kvalitu designu lze spatřovat v jednoduchosti, což platí i o Pernického volné tvorbě, je zřejmé, že jeho práce jsou blízké i dětem, jimž je také určena řada jím ilustrovaných publikací. Pernického tisky a plakáty však nacházejí zájemce napříč generacemi a v současnosti putují z moravského ateliéru doslova do celého světa.

Tomáš Pernický ve své tvorbě využívá klasických geometrických tvarů, tak typických pro grafický design 60. let minulého století. „Rád se do té doby vracím, architektura, design, oblečení i způsob života byly tehdy jedinečné,“ říká. Dalším charakteristickým rysem jeho práce je hravost. Někdy si doslova jako animátor pohrává s tvary, květinami a postavami, které pod jeho rukama na papíru ožívají a vyprávějí své příběhy. Není divu, že rád pracuje společně s dětmi ze své početné rodiny. Vytváří tak svět prostý rozporů a traumat současné doby. Přijmout pozvání a na chvíli do něj vstoupit znamená najít klid a osvěžení.

Tomáš Pernický je tvůrcem nového loga Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Sport v drobné grafice ze sbírky Jiřího Hlinovského

UkázkaVýstava trvala od 4. 9. do 27. 9. 2017 v Galerii Na Mostě.

Na výstavě exlibris, novoročenek a volné grafiky je představen výběr 25 olympijských i neolympijských sportů. Zastoupeny jsou v grafické tvorbě často zobrazované sporty jako atletika, cyklistika, lyžování a tenis. Lyžování je dokonce v samostatných klipech rozděleno na běh na lyžích, skoky na lyžích a sjezdové lyžování. Uvidíte zde ale i méně obvyklé sporty jako kulečník, skateboarding nebo vodní lyžování.

Jsou zde vystavená také dvě exlibris, která byla vytvořena přímo pro slavné sportovce - mistry světa ve svých sportech - ruského moderního pětibojaře Igora Ladněva a ruského šachistu Gariho Kasparova.

Z významných jmen autorů možno připomenout např. Adolfa Borna, Otu Janečka, Kamila Lhotáka, Jindřicha Pilečka a Josefa Váchala nebo ze zahraničních autorů Ukrajince Davida Bekkera, Japonce Katsunoriho Hamanishiho, Belgičana Hedwiga Pauwelse, Bulhara Petera Velikova a Holanďana Wima Zwierse.

Jiří Hlinovský

Výstava Historie kalendáře - i kalendář může být uměním

Výstava probíhala od 3. 7. do 1. 9. 2017 v Galerii Na Mostě.

Ukázka I národy neznalé písma měly své kalendáře. Potřeba počítat dny byla už od počátku všeobecná. Nejstarší kalendáře předcházejí vznik psané literatury jistě o desítky tisíc let.

Byly to většinou kalendáře uzlíkové – uzly na kožených řemíncích nebo šňůrkách mají dodnes různé kmeny Východní Afriky, Guineje, mnoha ostrovů Polynésie a do konce 19. století je měly i národy severní a východní Sibiře. Další kalendáře byly zářezové, vytvářené vruby na holi. Základem těchto kalendářů byl obvykle jeden sluneční den nebo také lunární čtvrť, popřípadě úplněk.

Kalendář, předmět denní potřeby, se stal v naší době víc, než jen prostým počítačem času. Každý rok v nich nacházíme reprodukce nových děl, poznáváme tvorbu starší, střední i moderní, různé styly – nejen malířství, sochařství, grafiku, umělecké fotografie, historii měst i vesniček, ale o vystavených i několik zasvěcených řádků.

Jiří Soukup 90 let - Život se sportem a uměním

Výstava proběhla od 6. 6. do 30. 6. 2017 v Galerii Na Mostě.

Ukázka Jiří SOUKUP (30. 6. 1927) od raného dětství nastoupil celoživotní cestu ve sportu a umění. U svých prarodičů na Rakovnicku poprvé seděl na koni. V pěti letech vstoupil do Sokola a je dosud členem. Při středo-školských studiích byl aktivní ve výtvarném kroužku, navštěvoval kurzy kreslení pod vedením Emila Kotrby. Vystudoval zemědělské inženýrství se specializací na chov koní s povoláním v Hřebčinci Tlumačov a Hřebčínu Napajedla. Atletika, jezdecký a dostihový sport ho přivedly k modernímu pětiboji a česko-slovenské reprezentaci. Od aktivního výtvarnictví přešel ke sběratelství zejména exlibris. Oba své životní zájmové směry uplatnil v publicistice i organizátorství. Je čestným členem Spolku sběratelů a přátel exlibris, Unie výtvarných umělců Hradec Králové, získal řadu vítězství v jezdeckém a dostihovém sportu i v atletice, světovou a evropskou zlatou medaili v bězích. Je držitelem několika veteránských rekordů ČR. V 80 letech prohlášen nejstarším maratoncem ČR všech dob, v 89 letech nejstarším dosud aktivním jezdcem na koni v několika regionech ČR. Je zařazen v Encyklopedii města Hradec Králové, v publikacích Who is who, Almanach novinářů, v dokumentárním filmu o starších evropských atletech Herbstgold a jinde, oceněn zejména městem Hradec Králové, městem Kouřim, Královéhradeckým krajem, Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové.

Žatva exlibris 2016

Výstava se uskutečnila od 9. 5. do 2. 6. 2017 v Galerii Na Mostě.

Ukázka Než jsem se pustil do tohoto povídání, tak jsem si prolistoval několik katalogů této nádherné výstavy, která letos pokračuje už třicátým šestým ročníkem. Už jenom tou číslovkou je tato výstava výjimečná – po třicet šest let, rok co rok, uspořádat výstavu exlibris, vytvořených za uplynulý rok – jakýsi „Salon“ výtvarníků, kteří se zabývají tvorbou exlibris, to je pěkný „náklad“, který předkládají autoři všem zájemcům a sběratelům. Žatva nebo Žeň exlibris je jakousi přehlídkou, kde uvidíme vedle sebe jak renomované grafiky, tak i začátečníky, jak profesionály, tak i nadané amatéry, kteří se chtějí svou tvorbou představit, prezentovat a zaujmout a bojují o své místo na slunci i bez ovlivňování porotami. Je to prezentace mladých autorů – žáků uměleckých škol, středoškoláků i vysokoškoláků, kteří výtvarné umění aspoň částečně studují. Tak se pořadatelé výstavy starají o to, aby mladí tvůrci poznali exlibris a v ideálním případě si je oblíbili, ať už jako autoři, obdivovatelé nebo příští sběratelé.

Zdeněk Řehák

Memoriál Prof. Ivo Haise

41. ročník výstavy prací studentů a zaměstnanců Farmaceutické fakulty UK,
33. ročník výstavy prací dětí zaměstnanců a studentů FaF UK,
11. ročník výstavy Erasmáci na cestách - fotografie

Výstava probíhala ve dnech 10. 4. - 5. 5. 2017 v Galerii Na Mostě.

Výstavu uspořádala Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea ve spolupráci s VOS.

Boris Šlechta 80: Pohádky a sny

Výstava probíhala od 13. 3. do 7. 4. 2017 v Galerii Na Mostě.

UkázkaBoris Šlechta (nar. 1937) je z rodu všestranně nadaných umělců. Jako výtvarníka, loutkáře a herce si ho od roku 1960 pamatují návštěvníci královéhradeckého Divadla Drak, v letech devadesátých hrál v hradeckém Klicperově a pardubickém Východočeském divadle. Objevil se i v několika českých filmech a výraznou stopu zanechal jako interpret v Československém a později v Českém rozhlase. Je znám i jako básník a spisovatel.

Kreslí od útlého věku. Základy uměleckých řemesel si osvojil na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, kde v roce 1956 maturoval v ateliéru Rudolfa Beneše. Jeho výtvarná tvorba je často spjata s divadlem, na přelomu padesátých a šedesátých let na sebe upozornil řadou zdařilých opusů scénografických. Však i do hradeckého Draku nastoupil původně jako výtvarník. Jeho loutky jsou dnes k vidění i v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

V některých jeho obrazech lze vystopovat vliv fauvismu, ale osobitý je tím, jaký svět vytváří a jak na něj nahlíží – rodina, přátelé z divadla, ilustrace k pohádkám, okouzlení loděmi a železnicí dob dávno minulých – to vše vedle až cizelérsky zvládnuté kresby a malby na diváka dýchne vlídností citlivého vypravěče, který obdařen zkušeností divadelníka přenáší na plátna a čtvrtky příběhy i sny, které by jinak nemilosrdně odvál čas.

Umělecké novoročenky ze sbírky MUDr. Rudolfa Príbyše

PFVýstava probíhala od 13. 2. do 10. 3. 2017 v Galerii Na Mostě.

POUR FÉLICITER - PLENAM FORTUNAM PF - PRO ŠTĚSTÍ - NOVOROČENKY

Novoročenky jsou projevem zdvořilosti, posílané náhradou za osobní blahopřání při setkání s lidmi, k nimž nás váže úcta, vděčnost, sympatie nebo další formy náklonnosti. Letošní přehlídka uměleckých novoročenek vám přináší dalších známých i neznámých 40 umělců a jejich vybraných lístků.

A nejenom to. Vystavili jsme i ukázky japonských umělců - grafiků, mimo jiných i Yonejiro Sato /1915 - 2001/ a Küchiro Kawata /1922 - 2008/, u kterých převažuje dřevoryt s jednoduchou barevností a motivy rostlinnými a znameními roku. Moderní japonská grafika užívá od dvacátých let minulého století vedle tradičních technik také litografie a hlubotisku.

Patrick Marek - Fotografie

Výstava probíhala od 9. 1. do 10. 2. 2017 v Galerii Na Mostě.

Lucien Dibuis-Photo of the Year JJA Awards 2016 Patrick Marek je jedním z nejrespektovanějších českých fotografů specializujících se na svět velkých pódií, jazzu a vážek. Tedy vlastně na světy dva, zdánlivě nespojitelné. Přesto podobně jako Jakyll a Hyde, dvě osobnosti v jedné, přes den stojí ponořen do zátočin a bažin, čeká na záběr vážky, zatímco večery tráví ve světle reflektorů. Markova tvorba spojuje tichou nostalgii k řádu přírody s fascinací z expresivity a neodhadnutelnosti jazzu. Obě témata zachycuje od konce 90. let.

Jeho záběry přebírají domácí i zahraniční časopisy a servery: Bass Player (titulní strana se snímkem Avishai Cohena), Jazz Japan, Modern Drummer, Rock & Pop, Barák, Harmonie, Mladá Fronta Dnes a mnohé další. Spolupracuje s řadou zahraničních festivalů i významných domácích přehlídek. Markovy snímky – jak ze světa hudby, tak z přírody – nalezneme v mnoha publikacích. Jeho fotografie vážky získala čtvrté místo v soutěži časopisu National Geographic.

Je zakladatelem a porotcem soutěže Jazz World Photo.

Vloni obdržel cenu americké Asociace jazzových novinářů za nejlepší jazzovou fotografii roku a stal se tak teprve čtvrtým Evropanem, který získal toto prestižní ocenění.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS