Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2019

Výstava Vladimíra Šavla: Květiny a motýli na exlibris

UkázkaVýstava probíhala od 25. 11. do 2. 1. 2020 v Galerii Na Mostě.

Docent Mgr. Vladimír Šavel jr., malíř, grafik a pedagog vystudoval obor monumentální malby na SUPŠ v Uherském Hradišti, dále výtvarnou výchovu na PF v Ústí nad Labem a v Praze, dějiny a teorii výtvarného umění na katedře filozofické fakulty rovněž v Praze. Je docentem a vedoucím katedry výchovy uměním na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a přednáší na katedře primárního vzdělávání PF Technické univerzity v Liberci.

Vladimír Šavel je výtvarníkem širokých zájmů. Umělecký vývoj se neodehrává cestou náhlých zvratů, ale neustálou kultivací prostředků malby, ale také objevováním nových významných spojení. Výrazné sdělení a čistota barev nás odvádí od přetechnizovaného a uspěchaného světa. Zaměřuje se na zátiší, městskou vedutu, krajinu a tvorbu exlibris, kde používá výhradně svoji oblíbenou grafickou techniku – barevnou litografii. Náměty jeho grafických lístků jsou např. motýli, orchideje, růže, minerály, Praha a další. V tvorbě exlibris dosáhl významných mezinárodních úspěchů a ocenění.

Dr. Emil Holub - lékař, vědec, spisovatel a africký cestovatel

UkázkaVýstava trvala od 28. 10. do 22. 11. 2019 v Galerii Na Mostě.

„Toužil sem prospěti vědě a vlasti své“

Tato slova jsou životním mottem slavného holického rodáka, cestovatele Dr. Emila Holuba. Během dvou pobytů v jižní Africe v letech 1872-1879 a 1883-1887 zde vykonal několik vědeckých výprav a pořídil velmi bohatou a cennou přírodovědnou a etnografickou sbírku.

Světové uznání získal svým velmi podrobným etnografickým popisem života domorodých jihoafrických kmenů. Napsal několik knih německy a anglicky. První česká kniha Sedm let v jižní Africe: příhody, výzkumy a lovy na cestách mých od polí diamantových až k řece Zambezi vyšla v roce 1880. Z těchto pramenů se čerpá dodnes.

Putovní výstava Dr. Emil Holub přibližuje život a dílo prvního českého cestovatele a je zároveň pozvánkou k návštěvě Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích.

Můj pestrý svět - obrazy Aleny Hanouskové

Výstava probíhala od 30. 9. do 25. 10. 2019 v Galerii Na Mostě.

UkázkaALENA HANOUSKOVÁ se narodila v roce 1955 v Jilemnici. Dětství prožila v podhůří Krkonoš obklopena přírodou a láskou jejich bližních. Především příroda se svými změnami a barvitostí předurčila autorčinu zálibu vnímání barev, vůní a střídání ročních období. Z gymnázia, které navštěvovala v roce 1970 -74, nastoupila na Pedagogickou fakultu v Hradci králové s aprobací ČJ – VV. Po absolutoriu využila nabídky věnovat se plně výtvarnému oboru v ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové. Zde vyučovala plných 37 let. Příprava a hledání výtvarné motivace, následně pak společná realizace představ žáků, ji vedla k začátkům vlastní tvorby. Nejprve se začala zabývat keramikou, od roku 2000 ale soustředila svou pozornost na olejomalbu. Od dětství miluje barvy. Proto jsou její obrazy pestré a převážně abstraktní. Skutečné přehlídky tvorby se účastní poprvé. Současně je pro ni tato výstava i stimulem pro další činnost.

Jiří Samek - grafika

Výstava probíhala od 2. 9. do 27. 9. 2019 v Galerii Na Mostě.

UkázkaJiří Samek se narodil 2. ledna 1955 v Náchodě, ale od dětství žije v Polici nad Metují. Od doby středoškolských studií sleduje dění ve světě výtvarného umění. Do větší hloubky poznání se dostává při činnosti v Galerii výtvarného umění Náchod. Poučení získává i u akademických malířů Jaroslava Uiberlaye a Ivo Švorčíka.

Intenzivně vnímá svoje okolí, zaujímají ho i všednosti, které bychom nehledali mezi náměty uměleckého projevu. Dotýkají se však přemýšlivého člověka. Jiří Samek vnímá důležitost životního prostředí. Zaujme ho i pohled do hloubi lesa, jindy na balvan vtisknutý mezi dvě blízké stěny pískovcových skal. Jinde je to zasněžená větev, pár stébel dozrávajícího obilí nebo do zlatova vyzrálá kukuřice. Smutně na umělce působí vyřazený sud, plechovky od barvy a jiné předměty patřící již do tříděného odpadu.

Od prvních grafických pokusů již v 15 letech věku učaroval Samkovi právě linoryt. Různými variantami jeho využití objevil jedinečnost tisku z hloubky linorytové desky. Po léta jsem si spojoval tuto grafickou techniku právě se Samkovým jménem. Ať již to bylo na výstavách v Hollaru, při Festivalu grafiky, v Galerii moderního umění v Hradci Králové a nyní máme tu možnost v Galerii Na Mostě. Nevšední grafická technika dává jedinečnost Samkovu dílu.

Polychromované dřevěné plastiky JAROSLAVA DOLEŽALA

Výstava trvala od 1. 7. do 1. 9. 2019 v Galerii Na Mostě.

UkázkaJaroslav Doležal se narodil v roce 1948 v Hradci Králové a od té doby se do města neustále vrací i přesto, že svou dílnu má v Záměli. Střední umělecko-průmyslovou školu - obor hračka, loutka - vystudoval v šedesátých letech v Brně. Dva roky poté svoji uměleckou dráhu započal v hradeckém divadle Drak. Zaměstnání technologa loutek přerušil na dva roky v roce 1974. V té době vedly Doležalovy kroky do Naivního divadla v Liberci.

Na volnou nohu se pustil v devadesátých letech, přičemž kontakt s okolním světem a mladou nastupující generací udržoval od roku 1994 na DAMU v Praze, kde působil jako externí pedagog na katedře alternativního a loutkového divadla. Nadále také probíhala spolupráce s loutkovými divadly v Hradci Králové, Liberci, Mostě, Českých Budějovicích, Brně a Litvínově, dále v Bánské Bastrici, Wabrzychu a Kanadě.

Ve svém životě se může pochlubit řadou výstav samostatných, tak i mnoha výstavami společnými. Jen v Hradci Králové vystavuje již po několikáté a úžasné je, že má stále co nového nabídnout. Kromě již zmíněných českých měst jste mohli jeho dílo obdivovat v zahraničí, a to například v Budapešti, Vídni a nejposlednější realizací do zahraničí byly loutky, které putovaly až do Tokia a do Soulu.

Prolínání - grafika, výběr z klauzurních prací SUPŠ HK

Výstava probíhala od 27. 5. do 28. 6. 2019 v Galerii Na Mostě.

UkázkaVýstava představuje výběr klauzurních prací studentů 2. ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Obor, který studují, je zaměřen na design interiérů a vystavené práce vznikly v předmětu výtvarná příprava v ateliéru kresby, malby a grafiky.

Na výstavě dominuje grafická tvorba tisku z výšky – linorytu s tematikou PROLÍNÁNÍ /věcí a stínů/. Grafická tvorba se stala výzvou k ocenění obyčejných věcí a k soustředěnému vidění světla prostřednictvím detailu. Bylo nutné kreslit, komponovat, učit se myslet v černobílých plochách a strukturách a zvládnout řemeslo. Pro přiblížení procesu tisku z výšky i reliéfní krásu tiskových matric jsou zde některé vystaveny. Grafické značky představují komornější grafický projev vycházející z tradičních čínských pečetí a kaligrafie. Výsledkem je návrh autorské značky použitelný jako exlibris, doplněný drobnou osobní pečetí. Přesah volné grafické tvorby do tvorby užité ukazuje návrh nekonečného vzoru pro obalový papír.

PaedDr. Ivo Jansa, ateliér kresby, malby a grafiky

43. výstava prací zaměstnanců a studentů, 35. výstava prací jejich dětí - Memoriál prof. Haise, 13. ročník výstavy Erasmáci na cestách - fotografie

Výstava trvala od 29. 4. do 24. 5. 2019 v Galerii Na Mostě.

Tradiční výstava výtvarné tvorby (od malby a kresby, koláží, grafiky, fotografií po batiku, drhání, výrobu bižuterie a keramiku) zaměstnanců, studentů a dětí zaměstnanců.

Žatva českého a slovenského exlibris

Jaroslav Minář: Opilá harmonieVýstava probíhala od 1. 4. do 26. 4. 2019 v Galerii Na Mostě.

Je všeobecně známo, že milujeme českou a slovenskou grafiku a vážíme i našich umělců. V jejich tvorbě je mimo mistrovského grafického zpracování ještě něco těžko vyslovitelného, něco, co cítíme v srdci – snad humanismus, optimismus a láska k rodné zemi, ideály, které se dostávají do popředí v naší mysli, když je nám samotným či celému národu úzko. Grafické umění stojí důstojně vedle knihy, je součástí výtvarného umění, souzní s hudbou a všemi dalšími múzickými uměními.

V letech 1945 a 1946, kdy mě pan učitel Novák učil číst, psát a počítat, stal jsem se malým čtenářem městské knihovny v Sušici a vzpomínám si, snad nepřesně, na razítko na obalu knihy: Jsem česká kniha, posilovala jsem český národ v těžkých dobách, proto mě chraň! Podobně bychom si měli vážit exlibris, chránit je a starat se o to, aby nezaniklo.

Ovládne veškerou grafickou tvorbu počítačová technika? Záleží na umělcích, zda budou ochotni pracoval technikami, které vyžadují velké množství času, trpělivosti, řemeslné zručnosti a v prvé řadě uměleckého vkladu, myšlenky a záměru při zpracování grafické desky. Povzbuzující je tradiční účast studentů na těchto přehlídkách, kteří jsou k tvorbě exlibris vedeni svými učiteli.

Zkrácený úvod Katalogu od Ing. Jana Langhammera

UkázkaJAZZ WORLD PHOTO

Výstava trvala od 4. 3. do 30. 3. 2019 v Galerii Na Mostě.

Výstava nabídne výběr nejlepších snímků z mezinárodní soutěže Jazz World Photo zaměřené na fotografie z prostředí jazzové hudby.

Ohlas soutěže založené před několika lety v Česku neustále roste a s ním i kvalita a počet přihlášených snímků. A také zájem vystavovat soubory nejlepších fotografií nejen v Evropě, ale i v Americe a jinde ve světě.

Prostřednictvím objektivů tvůrců z různých zemí návštěvníci budou moci nahlédnout na jazzová pódia i do zákulisí a uvidí portréty těch nejslavnějších i méně známých hudebníků.

 

Jiří Hiršl - Kreslený humor a exlibris

UkázkaVýstava probíhala od 4. 2. do 1. 3. 2019 v Galerii Na Mostě.

Jiří Hiršl se narodil 10. 8. 1954 v Ostravě-Vítkovicích. Absolvoval propagační výstavnictví na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Přívoze, následně pracoval jako výtvarník v propagaci podniku Nová Huť v Ostravě-Kunčicích. Poté, co se přestěhoval do Hodonína, pokračoval ve stejné profesi v Agrochemickém podniku Břeclav.

Od roku 1993 až do roku 2009 se autor výtvarné a propagační práci věnoval na volné noze. Poté, po tříletém působení ve strážnickém Kulturním domě, zakotvil v prosinci 2011 v Domě kultury Hodonín, kde působí dosud.

Jiřímu Hiršlovi je vlastní především humorná a satirická tvorba, ať už obrazem nebo slovem. Úspěšně absolvoval řadu celostátních i mezinárodních soutěží a přehlídek kresleného humoru a exlibris. S pracemi autora se od roku 1984 můžeme setkat v různých novinách a časopisech /Mladá fronta, Kmen, Gramorevue, Stadion, Hanácké noviny aj./. Kresleným humorem a ilustracemi k různým textovým materiálům přispívá od roku 1993 také do okresního listu Slovácko. Autor je od roku 1990 členem České unie karikaturistů.

Lubomír Lichý - Kreslený humor

UkázkaVýstava probíhala od 7. 1. do 1. 2. 2019 v Galerii Na Mostě.

Ač narozen v Banské Bystrici na Slovensku, Lubomír Lichý (1945) vyrůstal, jako kluk začínal kreslit a dodnes kreslí v Hradci Králové. Ono odlišné místo narození, ale i celoživotní zakořenění v Hradci má ostatně společné se svým vrstevníkem a kamarádem, rodákem z Peček Vladimírem Renčínem, k jehož vlivu se dodnes hlásí. Absolvent stavební průmyslovky o kreslení i o hudbě (druhá múza, která Lichého už desítky let pokouší) mluví jako o svých koníčcích. Dost skromný úsudek na to, že jeho kresby léta otiskovaly české deníky a časopisy (Dikobraz, Deníky Bohemia, Zemědělské později Zemské noviny), má za sebou mnoho výstav a počet publikací, jež ilustroval, se blíží ke stovce. Nahrávky jeho kapely Blues G jsou zase mimo jiné i součástí hudebního fondu Českého rozhlasu. Je zakládajícím členem České unie karikaturistů a členem Unie výtvarných umělců Hradec Králové.

Vydavatel a teoretik kresleného humoru Ivan Hanousek o něm říká: „Luboš Lichý patří k posledním zástupcům zlaté éry českého kresleného humoru. Doplácí na tragickou či spíš trapnou situaci v periodikách, která tak oblíbenému výtvarnému žánru dnes nepřejí. Vynahrazuje si to častější účastí v mezinárodních soutěžích „cartoons“, z nich vloni přivezl i ta nejvyšší ocenění. Nedává nám tak zapomenout, že to jsou právě Hradec Králové a východní Čechy, kde tradičně tvořila řada výborných karikaturistů."

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS