Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2022

Výstava Paličkované obrázky Jarmily Rodrové

UkázkaVýstava probíhala od 12. 12. 2022 do 10. 1. 2023 v Galerii Na Mostě.

Jarmila Rodrová (1931 – 2021) celý život věnovala dětem a učitelské povolání ji naplňovalo. Neznala slova „možná, asi, snad“. U ní bylo ano - ano, ne - ne. Nepotrpěla si na velká slova, ale dávala přednost činům. Dovedla se radovat z každé maličkosti a tento svůj pohled na svět předávala dětem, dospělým a později ho dala i do svých paličkovaných obrázků.

Měla ráda ruční práce. Šila, pletla, háčkovala a dlouho ji lákalo paličkování. Svůj sen si splnila až ve stáří. Naučila se paličkovat a lásku k přírodě, divadlu, k tradicím a k lidem vkládala do svých paličkovaných obrázků. Svým přátelům dělala radost malými obrázky, kterými obohacovala sváteční chvíle vánoční nebo velikonoční.

Výstava Valdštejnské téma - fotokoláže Jitky Pírkové

UkázkaVýstava probíhala od 14. 11. do 9. 12. 2022 v Galerii Na Mostě.

Mgr. Jitka Pírková nám představuje výstavu věnovanou Albrechtu z Valdštejna jako mimořádné a neustále inspirující osobnosti našich dějin.

Technikou fotokoláží zpracovala zajímavé momenty vévodova života a hledala jiné pohledy a významy spojené s jeho mnohovrstevnou i rozporuplnou osobností.

Stejně pestrá je i variace použitých technik upravovaných fotografií. Soubor je opatřen krátkými legendami, kromě estetického zážitku je pro diváka i zdrojem poučení.

 

Výstava Zdeňek Chramosta: Heraldika

Výstava probíhala od 17. 10. do 11. 11. 2022 v Galerii Na Mostě.

ZDENĚK CHRAMOSTA Ukázka se narodil 4. 4. 1951 v Nové Pace. Základní devítiletou školu dokončil v Hradci Králové. V Hradci se později vyučil soustružníkem kovů v továrně Škoda ZVÚ a složil maturitní zkoušku na strojní průmyslové škole. V roce 1978 vstoupil do služby v Československé námořní plavbě. Pracoval ve strojním oddělení námořních lodí ve strojnických a později důstojnických funkcích. Dálkově vystudoval Strojní fakultu na Námořní akademii ve Štětíně. V roce 1995 odešel pracovat ve funkci Marine Chief Engineer k norské námořní obchodní společnosti. Tam pracoval i jako dozor při stavbách lodí a technický inspektor do roku 2003. V tomto roce přijal nabídku německé námořní obchodní společnosti, kde ve stejných funkcích pracoval až do roku 2016, kdy odešel na odpočinek. Od mládí miloval historii a kreslení. V historii se samozřejmě setkal i s heraldikou. Samotnou heraldikou se zabývá od svých 20 let. Je členem Správního výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze (ČGHSP) a členem Heraldické společnosti Praha (HSP). Jeho osobní znak je zaregistrován u ČGHSP (č.20) a The Armorial Register ve Velké Británii (č.310). Zabývá se především šlechtickou a občanskou heraldikou. Okrajově heraldikou obecní, církevní a státní. Několikrát vystavoval své znaky v rámci společných heraldických akcí. Jednou z nich byla v roce 2012 i úspěšná výstava Erby a rodokmeny pořádaná pod záštitou Akademie věd ČR, ČGHSP a HSP. Zde vystavuje své práce zahrnující především šlechtické (rodové) a osobní znaky.

Výstava Vendulka Pražská:
Hledá se Hugo (ilustrace knížky)

Výstava probíhala od 19. 9. do 14. 10. 2022 v Galerii Na Mostě.

Ing. arch. Bc. Vendulka Pražská, CSc.
UkázkaAbsolvovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze, pokračovala řádnou aspiranturou s tématem „Vztah divadelní akce a prostoru“, kterou dovršila třemi divadelními návrhy – rekonstrukcí skutečného divadla a dvěma studiemi transformací nedivadelních prostor pro divadelní využití. Mimo tyto projekty se zúčastnila buď samostatně nebo v týmu několika architektonických či výtvarných soutěží, z nichž byly některé oceněny. Od roku 1975 se začala zabývat více vlastní uměleckou tvorbou v oblasti textilu, speciálně technikou ART-PROTIS. Pro tyto tapisérie si připravovala barevné návrhy v tempeře, které následně realizovala. Tato tvorba převážila a stala se na dlouhá léta její hlavní náplní. Při tvorbě tapisérií se inspirovala přírodními motivy, zámořskými plavbami a především architekturou. V roce 1996 nastoupila jako vedoucí uměleckého oboru Konstrukce a tvorba nábytku na SUPŠ v Praze na Žižkově, po dvou letech převzala obor Výstavnictví, kde působila až do roku 2021. Během toho dostudovala na ČVUT ještě Pedagogiku pro střední školy, pokračovala i ve tvorbě tapisérií,
které později vystřídaly ilustrace několika knih pro děti.

UkázkaS kladivem po lesní cestě
Retrospektivní výstava
kovaných plastik
Anežky a Honzy Prokešových

Výstava probíhala od 20. 6. do 16. 9. 2022 v Galerii Na Mostě.

Dva umělečtí kováři, co podlehli přírodní kráse, Vás provedou příběhem kovu a zeleně.

Kudy vedla jejich cesta a jak se větvila?


 

45. výstava prací zaměstnanců a studentů, 37. výstava prací jejich dětí - Memoriál prof. Haise

Výstava probíhala od 23. 5. do 17. 6. 2022 v Galerii Na Mostě.

Tradiční výstava výtvarné tvorby (od malby a kresby, koláží, grafiky, fotografií po batiku, drhání, výrobu bižuterie a keramiku) zaměstnanců, studentů a dětí zaměstnanců.

Pořádá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea ve spolupráci se ZO VOS.

Výstava JANA ZEMÁNKA: ŘEZ

UkázkaVýstava probíhala od 11. 4. do 15. 5. 2022 v Galerii Na Mostě.

Mgr. Jan Zemánek je sochař a řezbář. Jeho dílo osciluje mezi dvěma tendencemi výtvarného umění, jejichž společným jmenovatelem je volený materiál – dřevo. Hmota, jež nabízí mnoho možností použití a vytváří tak množství významových kontextů. Dokáže přijmout geometrickou formu konstrukce, stejně jako jemný organický tvar. A právě mezi těmito dvěma póly Jan Zemánek našel prostor pro svou tvorbu, která nicméně dokazuje, že oba zmíněné póly nemusí být od sebe příliš vzdálené.

Dalším, takřka všudypřítomným prvkem, s nímž se v díle setkáváme, je hravost. Nalézáme ji ve figurách „vagabundů“ či hudebníků, v jejich radikálně redukovaných a stylizovaných tvarech, stejně jako ve vynalézavých geometrických strukturách vytvořených v překližce. Zatím co ve figurativních motivech dokážeme číst fragmenty příběhů, v závěsných deskách tenké překližky jde především o zkoumání fenoménu „hry“ a nalezení jejich pravidel.

Ondřej Michálek /zkráceno/

UkázkaŽEŇ EXLIBRIS 2021
Pod záštitou primátora města prof. Alexandra Hrabálka

Výstava probíhala od 14. 3. do 8. 4. 2022 v Galerii Na Mostě.

Přehlídka Žeň exlibris začíná pomalu opouštět čtvrté desetiletí a my jí moc fandíme, aby zdárně dosáhla půlstoletí.

Za dobu svého trvání ji potkaly radosti i těžkosti. Mrzel nás odchod slovenských sběratelů po rozdělení republiky, který nám pomohl překonat Víťazoslav Chrenko, jehož tatínek vystavoval na přehlídce od samého začátku jejího vzniku. Začal oslovovat slovenské autory exlibris, jejich práce soustřeďoval a posílal je na přehlídky. Byla to s ním radostná spolupráce a patřil mu za ní velký dík. I po jeho odchodu do výtvarného nebe na něj rádi vzpomínáme. Konání přehlídek citelně zasáhla koronavirová pandemie. Život jakoby se na rok a půl zastavil. Žeň to ustála, ale vystavovatelů velmi ubylo. Přesto věříme, že se k nám brzy začnou vracet. My všichni, sběratelé i grafici, si moc držíme palce, abychom o tuto ojedinělou přehlídku nepřišli a oslavili s ní další krásná léta.

UkázkaAKVARELY ING. ARCH. ZDEŇKA KARÁSKA: HLEDÁNÍ KRÁSNÝCH MÍST

Výstava probíhala od 14. 2. do 10. 3. 2022 v Galerii Na Mostě.

Ing. arch. Zdeněk Karásek se narodil 15. října 1952 v Rychnově nad Kněžnou. Po maturitě na rychnovském gymnáziu v roce 1972 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1978. Po studiích pracoval ve Stavoprojektu v Hradci Králové. V roce 1992 spoluzaložil soukromou architektonickou kancelář KK ATELIER, která se zabývá navrhováním bytových, občanských i průmyslových staveb, řešením interiérů i exteriérů.

Vztah k výtvarnému umění je určitým způsobem spojen s jeho profesionální činností. Vlastní amatérská výtvarná tvorba jej provází celý život. V posledních dvaceti letech vykrystalizovala do podoby akvarelů, na nichž zachycuje krajinné motivy představující určitou protiváhu jeho profesionální technické tvorby ale i atmosféru měst, která je naopak úzce spojena s architekturou.

Své práce vystavoval v letech 2003, 2006 a 2010 v prostorách Lékařské fakulty v Hradci Králové a v roce 2014 v kavárně Dobromysl a v roce 2015 v restauraci Pod terasami v Hradci Králové. Společně s výtvarníky Unie výtvarných umělců Hradec Králové každoročně vystavuje na Východočeských výtvarných salonech a pravidelně i na zámku v Kostelci nad Orlicí.

UkázkaGrafiky Zdeňka Mlčocha ze sbírky manželů Demlových

Výstava probíhala od 17. 1. do 11. 2. 2022 v Galerii Na Mostě.

ZDENĚK MLČOCH (1921 – 1995)
Malíř, grafik, ilustrátor. Studoval na brněnské Škole uměleckých řemesel a po válce byl přijat na VŠUP v Praze. Byl žákem profesora Karla Svolinského. Od roku 1950 pracoval jako výtvarný redaktor Státního nakladatelství dětské knihy a této práci zůstal věrný až do odchodu na odpočinek. Největší a nejpodstatnější část jeho tvorby představuje práce pro českou knihu. Byl výborným kreslířem a kresby nejčastěji využíval k ilustraci. Získal četná uznání O nejkrásnější knihu roku. Rovněž maloval, ale malby vystavoval výjimečně. Také grafika provázela celou Mlčochovu práci. Vytvářel hlavně dřevoryty a linoryty. Exlibris se soustavněji věnoval od poloviny 70. let. Ta obvykle nevznikala na objednávku, ale jsou malířovým projevem vztahu k majitelům většinou z přátelského kruhu Šolcova domu v Sobotce.

Pavel Vlček: „Kouzlo exlibris“ (zkráceno)


 

Děkujeme za podporu!

Hradec Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS