Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2022

UkázkaS kladivem po lesní cestě
Retrospektivní výstava
kovaných plastik
Anežky a Honzy Prokešových

Výstava probíhala od 20. 6. do 16. 9. 2022 v Galerii Na Mostě.

Dva umělečtí kováři, co podlehli přírodní kráse, Vás provedou příběhem kovu a zeleně.

Kudy vedla jejich cesta a jak se větvila?


 

45. výstava prací zaměstnanců a studentů, 37. výstava prací jejich dětí - Memoriál prof. Haise

Výstava probíhala od 23. 5. do 17. 6. 2022 v Galerii Na Mostě.

Tradiční výstava výtvarné tvorby (od malby a kresby, koláží, grafiky, fotografií po batiku, drhání, výrobu bižuterie a keramiku) zaměstnanců, studentů a dětí zaměstnanců.

Pořádá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea ve spolupráci se ZO VOS.

Výstava JANA ZEMÁNKA: ŘEZ

UkázkaVýstava probíhala od 11. 4. do 15. 5. 2022 v Galerii Na Mostě.

Mgr. Jan Zemánek je sochař a řezbář. Jeho dílo osciluje mezi dvěma tendencemi výtvarného umění, jejichž společným jmenovatelem je volený materiál – dřevo. Hmota, jež nabízí mnoho možností použití a vytváří tak množství významových kontextů. Dokáže přijmout geometrickou formu konstrukce, stejně jako jemný organický tvar. A právě mezi těmito dvěma póly Jan Zemánek našel prostor pro svou tvorbu, která nicméně dokazuje, že oba zmíněné póly nemusí být od sebe příliš vzdálené.

Dalším, takřka všudypřítomným prvkem, s nímž se v díle setkáváme, je hravost. Nalézáme ji ve figurách „vagabundů“ či hudebníků, v jejich radikálně redukovaných a stylizovaných tvarech, stejně jako ve vynalézavých geometrických strukturách vytvořených v překližce. Zatím co ve figurativních motivech dokážeme číst fragmenty příběhů, v závěsných deskách tenké překližky jde především o zkoumání fenoménu „hry“ a nalezení jejich pravidel.

Ondřej Michálek /zkráceno/

UkázkaŽEŇ EXLIBRIS 2021
Pod záštitou primátora města prof. Alexandra Hrabálka

Výstava probíhala od 14. 3. do 8. 4. 2022 v Galerii Na Mostě.

Přehlídka Žeň exlibris začíná pomalu opouštět čtvrté desetiletí a my jí moc fandíme, aby zdárně dosáhla půlstoletí.

Za dobu svého trvání ji potkaly radosti i těžkosti. Mrzel nás odchod slovenských sběratelů po rozdělení republiky, který nám pomohl překonat Vítězoslav Chrenko, jehož tatínek vystavoval na přehlídce od samého začátku jejího vzniku. Začal oslovovat slovenské autory exlibris, jejich práce soustřeďoval a posílal je na přehlídky. Byla to s ním radostná spolupráce a patřil mu za ní velký dík. I po jeho odchodu do výtvarného nebe na něj rádi vzpomínáme. Konání přehlídek citelně zasáhla koronavirová pandemie. Život jakoby se na rok a půl zastavil. Žeň to ustála, ale vystavovatelů velmi ubylo. Přesto věříme, že se k nám brzy začnou vracet. My všichni, sběratelé i grafici, si moc držíme palce, abychom o tuto ojedinělou přehlídku nepřišli a oslavili s ní další krásná léta.

UkázkaAKVARELY ING. ARCH. ZDEŇKA KARÁSKA: HLEDÁNÍ KRÁSNÝCH MÍST

Výstava probíhala od 14. 2. do 10. 3. 2022 v Galerii Na Mostě.

Ing. arch. Zdeněk Karásek se narodil 15. října 1952 v Rychnově nad Kněžnou. Po maturitě na rychnovském gymnáziu v roce 1972 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1978. Po studiích pracoval ve Stavoprojektu v Hradci Králové. V roce 1992 spoluzaložil soukromou architektonickou kancelář KK ATELIER, která se zabývá navrhováním bytových, občanských i průmyslových staveb, řešením interiérů i exteriérů.

Vztah k výtvarnému umění je určitým způsobem spojen s jeho profesionální činností. Vlastní amatérská výtvarná tvorba jej provází celý život. V posledních dvaceti letech vykrystalizovala do podoby akvarelů, na nichž zachycuje krajinné motivy představující určitou protiváhu jeho profesionální technické tvorby ale i atmosféru měst, která je naopak úzce spojena s architekturou.

Své práce vystavoval v letech 2003, 2006 a 2010 v prostorách Lékařské fakulty v Hradci Králové a v roce 2014 v kavárně Dobromysl a v roce 2015 v restauraci Pod terasami v Hradci Králové. Společně s výtvarníky Unie výtvarných umělců Hradec Králové každoročně vystavuje na Východočeských výtvarných salonech a pravidelně i na zámku v Kostelci nad Orlicí.

UkázkaGrafiky Zdeňka Mlčocha ze sbírky manželů Demlových

Výstava probíhala od 17. 1. do 11. 2. 2022 v Galerii Na Mostě.

ZDENĚK MLČOCH (1921 – 1995)
Malíř, grafik, ilustrátor. Studoval na brněnské Škole uměleckých řemesel a po válce byl přijat na VŠUP v Praze. Byl žákem profesora Karla Svolinského. Od roku 1950 pracoval jako výtvarný redaktor Státního nakladatelství dětské knihy a této práci zůstal věrný až do odchodu na odpočinek. Největší a nejpodstatnější část jeho tvorby představuje práce pro českou knihu. Byl výborným kreslířem a kresby nejčastěji využíval k ilustraci. Získal četná uznání O nejkrásnější knihu roku. Rovněž maloval, ale malby vystavoval výjimečně. Také grafika provázela celou Mlčochovu práci. Vytvářel hlavně dřevoryty a linoryty. Exlibris se soustavněji věnoval od poloviny 70. let. Ta obvykle nevznikala na objednávku, ale jsou malířovým projevem vztahu k majitelům většinou z přátelského kruhu Šolcova domu v Sobotce.

Pavel Vlček: „Kouzlo exlibris“ (zkráceno)


 

Děkujeme za podporu!

Hradec Králové

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS