Galerie Na Mostě - uskutečněné výstavy 2023

UkázkaVýstava Jiřího Bareše: Malby a reliéfy

Výstava probíhala od 19. 6. do 8. 9. 2023 v Galerii Na Mostě.

Malba obrazů je odklon od profese uměleckého řezbáře a otevření se abstraktnímu vidění, kde se dají najít světy, do kterých se můžou naše neklidné duše skrýt a přemýšlet o podstatě našeho krátkého bytí na Zemi. Malba je umístěna na dřevěných deskách, kde vytváří průhledy do snových krajin. Není třeba v nich něco hledat, je spíš nutné otevřít dobře oči a srdce, protože pak se přesune veškerá láska, s kterou byl pro vás malován.

Dřevěné plastiky a reliéfy přinášejí k lidem odkaz z naši minulosti, která je spjatá s přírodou a úctou k ní. Odkazuje na řemeslnou dovednost našich předků, která se formovala od gotiky, baroka až po secesi.

Ukázka46. výstava prací zaměstnanců a studentů, 38. výstava prací jejich dětí - Memoriál prof. Haise

Výstava probíhala od 22. 5. do 16. 6. 2023 v Galerii Na Mostě.

Tradiční výstava výtvarné tvorby (od malby a kresby, koláží, grafiky, fotografií po batiku, drhání, výrobu bižuterie a keramiku) zaměstnanců, studentů a dětí zaměstnanců.

Pořádá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea ve spolupráci se ZO VOS.

 

JAZZ WORLD PHOTO
Nejlepší snímky z mezinárodní soutěže

UkázkaVýstava probíhala od 24. 4. do 19. 5. 2023 v Galerii Na Mostě.

Kovidové roky přerušily i sérii výstav nejlepších snímků z mezinárodní soutěže Jazz World Photo zaměřené na fotografie z prostředí jazzové hudby. Galerie Na Mostě teď na přerušenou tradici navazuje.

Prostřednictvím objektivů tvůrců z různých zemí návštěvníci budou moci nahlédnout na jazzová pódia i do zákulisí a uvidí portréty těch nejslavnějších i méně slavných hudebníků.

Soutěž Jazz World Photo je od svého vzniku spojena s trutnovským mezinárodním hudebním festivalem Jazzinec. Výsledky každého ročníku se vyhlašují právě tam. Letošní výstava nabídne třicet nejlepších snímků z 6.ročníku.

ŽEŇ ČESKÉHO EXLIBRIS

UkázkaVýstava probíhala od 20. 3. do 21. 4. 2023 v Galerii Na Mostě.

Žeň českého exlibris 2022 - tato přehlídka se uskutečnila v prostorách Galerie Na Mostě již po čtyřicáté druhé! A v letošním roce s mimořádnou účastí 46 grafiků, kteří vystaví 114 originálních grafických tisků. Na přehlídku poslali své nové přírůstky exlibris také čtyři sběratelé. Výstavy se rovněž pravidelně zúčastňují studenti Univerzity Hradec Králové pod odborným vedením Mgr. Lubomíra Netušila.

V tomto roce nás rovněž velmi potěšila Základní umělecká škola z Plzně. Žáci této školy se pod vedením grafičky Jany Vackové zúčastnili mezinárodní soutěže exlibris, kterou vyhlásilo město Trakai v Litvě. Získali zde 3 ceny a 6 čestných uznání. Celý soubor exlibris je součástí letošní přehlídky.

Část výstavy věnujeme vzpomínce na nedožitých 100 let RNDr. Karla Samšiňáka, našeho dlouholetého předsedu Spolku a velkého znalce umění a exlibris.

Výstava Pavla Rumlara Střípky humoru

UkázkaVýstava probíhala od 20. 2. do 17. 3. 2023 v Galerii Na Mostě.


Pavel Rumlar (1936) je původním povoláním mědikovec. Po absolvování strojnické průmyslovky pracoval jako technolog a později jako vedoucí provozní technické kanceláře. V šedesátých letech náhodně objevil knížku kresleného humoru amerického karikaturisty Saula Steinberga, která ho inspirovala k pokusům o vlastní humor.

V roce 1966 uspěl se svou první kresbou v časopisu Mladý svět. Po nějaké době se podařilo proniknout do Dikobrazu a postupně do dalších periodik, např. Naší přírodou, Trnky-brnky, Vlasta.

V roce 1996 se stal členem České unie karikaturistů, se kterou se zúčastnil mnoha společných výstav a soutěží domácích i zahraničních (např. v Belgii, Turecku, Portugalsku, Japonsku a dalších).

Výstava fotografií Jiřího Flegra Pohledy do mikrosvěta

UkázkaVýstava probíhala od 16. 1. do 17. 2. 2023 v Galerii Na Mostě.


Jiří Flegr je fotografem krajiny a přírody. V současné době se zabývá především focením mikrosvěta. S fotografií začal ve fotokroužku na základní škole před více než 50 lety na klasický materiál a s fotoaparátem Flexaret. S focením pokračoval i ve fotokroužku na učilišti ZVU v Hradci Králové. V roce 1985 se vrací do rodného kraje na Broumovsko a začíná navštěvovat fotoklub v Broumově. V roce 2011 se umístil na 1. místě v soutěži Ratibořický mapový okruh s fotografií „Z mlžných rán“.

K focení mikrosvěta pomohla spíše nešťastná náhoda, kdy si z focení v Broumovských stěnách přinesl klíště. Při brouzdání po internetu a hledání informací o původci nemoci nacházel fotografie planktonu zajímavých tvarů. Byla to velká výzva zkusit udělat mikroskopické sklíčko a tyto tvory vyfotit. I přes mnohé technické problémy se v poslední době začalo dařit a schránky těchto živočichů na mikroskopu Zeiss a s fotoaparátem Nikon D 750 nafotit. Je to krása mikrosvěta vytvořená přírodou před miliony lety a dnes zachycená digitálním fotoaparátem.


 

Děkujeme za podporu!

Hradec Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS