Výzkum lékových forem

Pracovní skupina Dosage Forms & Drug Delivery Systems vedená doc. PharmDr. Zdeňkou Šklubalovou, Ph.D. je výzkumně zaměřena na oblast formulace léčivých přípravků, modifikace uvolňování léčiv a vývoje nosičů pro jejich cílenou distribuci. V oblasti pevných lékových forem se členové skupiny dlouhodobě zabývají fraktálními aspekty sypného a konsolidačního chování farmaceutických partikulárních materiálů, tj. prášků, granulátů, tabletovin (TRPĚLKOVÁ et al https://doi.org/10.1016/j.powtec.2020.07.095, TRPĚLKOVÁ et al http://dx.doi.org/10.1007/s12247-019-09387-3) a metodami hodnocení procesů, ke kterým dochází během tvorby tablet (SVACINOVA et al doi.org/10.1016/j.powtec.2019.07.048). Je studován energetický profil lisování a jeho ovlivnění formulačními parametry (složení excipientů, vliv aktivních látek) a metodami jejich zpracování, např. co-processing a granulace (SVACINOVA et al https://doi.org/10.1002/star.202000166). Metodicky jsou využívány parametry rovnic lisování, záznam síla – dráha, test stresové relaxace, hodnocení ejekční síly. Výstupy mají kromě vědeckého přínosu také přímou návaznost na farmaceutickou praxi (spolupráce s farmaceutickými výrobci Zentiva, k.s., Teva, aj.) při hodnocení kvality surovin a jejich zpracovatelnosti. 

Nedílnou součástí je studium možností ovlivnění biodostupnosti léčiv při formulaci tablet s prodlouženým uvolňováním (LOCHAŘ et al https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.11.020), vývojem orodispergovatelných tablet. Specifickou oblastí je zvyšování rychlosti rozpouštění léčiv ze skupiny BCSII technologickými postupy (příprava interaktivních směsí komletím s nosičem, sprejovým sušením), příprava liqui-solid systémů s využitím mezoporézních silikátů (VRANÍKOVÁ et al https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.120019, VRANÍKOVÁ et al https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119099). Je zkoumána možnost využití vazby mikronizovaného léčiva v nosiči nebo na jeho povrchu beze změny krystalické struktury nebo přípravou stabilního amorfu pomocí metod IGS/SEA, XRPD, DSC/MDSC a AFM. 

Skupina se rovněž zabývá přípravou medikovaných biodegradovatelných nanočástic a filmů zejména s antimykotiky s využitím lineárních a větvených kopolymerů PLGA (SNEJDROVA et al https://doi.org/10.2478/acph-2020-0011, MARTISKA et al https://doi.org/10.1080/10837450.2019.1667387), pozornost je věnována vývoji gelových fantomů mozku a jejich reologickým vlastnostem (spolupráce s Neurochirurgickou klinikou FNHK). 

Úzká spolupráce s nemocničními lékárníky v oblasti magistraliter přípravy má přímou návaznost na národní lékopis a lékárenskou praxi. 

Skupina dlouhodobě spolupracuje s Technickou Univerzitou v Basileji (prof. M. Kuentz), Univerzitou Bonn (prof. K. Wagner); Université Franche-Comté, Besancon; Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg; GKSS Research Centre, Geesthacht, dále s FaF MUNI Brno a FaF UKo Bratislava, Univerzitou Pardubice (doc. Komersová), VŠCHT Praha (prof. Zámostný), VUT Brno (prof. Svěrák) a STU Bratislava (skupina prof. Peciara) a dalšími.  

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS