Předběžný program sympozia

Pátek 25. 11. 2022

Blok I. – e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)
8:45–10:25     

10:25–10:40    Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)
10:40–12:00

12:00–13:30    Přestávka na oběd

Blok III. – slavnostní zahájení
13:30–13:45   

 • Zdravice hostí a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – přednáškový blok – Endokrinologie I
13:45–15:35

 • Poruchy štítné žlázy s důrazem na gravidní ženy
 • Hyper- a hypoparatyreóza
 • Hyper- a hypokortizolismus

15:35–16:00    Přestávka na kávu

Blok V. – přednáškový blok – Endokrinologie II
16:00–17:20

 • Inzulinové režimy a jejich titrace
 • Nové technologie pro aplikaci a monitoring u diabetiků

17:20–17:35    Přestávka na kávu

Blok VI. – Přednáškový blok – Endokrinologie III
17:35–19:00

 • Individualizace v léčbě DM II
 • Lékové problémy antidiabetik
 • Výživa u diabetika – co je důležité?

Sobota 26. 11. 2022

Blok VII. – posterové prezentace – ústní posterová sdělení
8:00–8:30       

8:30–8:35    Přestávka

Blok VIII. – přednáškový blokminisympozia
8:35–9:05

Blok IX. – přednáškový blok – Aktuality ve farmakoterapii / Endokrinologie IV
9:05–10:35

10:35–11:00    Přestávka na kávu

Blok X. – přednáškový blok – Onemocnění krve
11:00–13:00

 • Vyhlášení vítěze posterové sekce
 • Mnohočetný myelom a jeho komplexní řešení
 • Monitorování antikoagulancií v klinické praxi
 • Terapie hemofilie pohledem lékaře a pacienta

Blok XI. – Závěrečné slovo
13:00 – 13:10 

13:10–13:30   Přestávka

Blok XII. – workshopy
13:30–15:00

 • WP 1: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.:
  Pacient s tyreopatií v kazuistikách
 • WP 2: Mgr. Jitka Gambacorta, PharmDr. Dagmar Dolinská:
  Perioperační management DOAC u ortopedických pacientů
 • WP 3: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.:
  Management antitrombotik/antikoagulancií u různých skupin pacientů v kazuistikách
 • WP 4: MUDr. Barbora Doležalová, PharmDr. Michal Říha, Ph.D.:
  Pacient s diabetem mellitem v kazuistikách
 • WP 5:
  Pomůcky pro pacienty s diabetem mellitem
 • WP 6: PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Jana Šolínová:
  Kazuistiky z individuálních konzultací s pacientem v lékárně s využitím lékového záznamu pacienta
 • WP 7:
  Aktuality z farmakoterapie u pacientů s covid-19

Posterové prezentace

Posterová sekce – plakát + komentář autorů  

 • „live“ diskuze u posterů (během dvou přestávek v rámci sympozia)
 • web sympozia (přístup pouze registrovaným účastníkům)

Posterová sekce – ústní posterová sdělení

 • sobota 26. 11. 2022 dopoledne

 

Další informace k programu budou zveřejněny průběžně. Děkujeme za pochopení.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS