Program sympozia

Pátek 25. 11. 2022

Blok I. – e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

8:45–9:10
PharmDr. Lenka Kračmarová, Ph.D.:
Imunitně podmíněné nežádoucí účinky v onkologii – kazuistiky

9:10–9:35
PharmDr. Petra Šubrtová, MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.:
Polékové poškození jater při terapii natalizumabem

9:35–10:00
PharmDr. Tomáš Trávníček:
Řešení pooperačního ileu u pacienta po transplantaci jater

10:00–10:25
PharmDr. Šárka Erbanová, MUDr. Miroslav Švábl ml., prim. MUDr. Jan Vodochodský:
Řešení urolitiázy u hospitalizovaného pacienta s hyperkalcemií

10:25–10:40    Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., Mgr. Martin Vodička

10:40–11:05
PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, MBA:
Návrh antikoagulačnej liečby u pacientky s mechanickou náhradou srdcovej chlopne plánujúcej tehotenstvo

11:05–11:30
Mgr. Helena Šťastná Koblihová, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., MUDr. Petr Beneš:
Teduglutid v léčbě pacientů se syndromem krátkého střeva. Jaká jsou rizika podávání?

11:30–12:00
Mgr. Jana Havelková:
Léčba psychiatrického pacienta se SIADH a srdeční arytmií

12:00–13:30    Přestávka na oběd

Blok III. – slavnostní zahájení

Předsedající: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

13:30–13:45   
Zdravice hostí a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – přednáškový blok – Endokrinologie I

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

13:45–14:15
doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.: Poruchy štítné žlázy v graviditě i mimo ni

14:15–14:35
MUDr. Karel Starý: Hyper- a hypoparatyreóza

14:35–14:55
MUDr. Jan Schovánek, Ph.D.: Hyper- a hypokortizolismus

14:55–15:20  Panelová diskuze

15:20–15:45    Přestávka na kávu

Blok V. – přednáškový blok – Endokrinologie II

Předsedající: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MBA, PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.

15:45–16:05
MUDr. Klaudie Hálová Karoliová: Používání moderních antiobezitik v klinické praxi

16:05–16:25
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.: Výživa u diabetika – co je důležité?

16:25–16:50
MUDr. Lucie Radovnická: Moderní technologie v diabetologii

16:50–17:15    Panelová diskuze

17:15–17:30    Přestávka

Blok VI. – Přednáškový blok – Endokrinologie III

Předsedající: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MBA, PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.

17:30–17:55
MUDr. Barbora Doležalová: Individualizace v léčbě diabetu mellitu II. typu

17:55–18:20
PharmDr. Zdeněk Novák, Ph.D.: Lékové problémy antidiabetik

18:20–18:40
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.: Inzulinové režimy a jejich titrace

18:40–19:05   Panelová diskuze

Sobota 26. 11. 2022

Blok VII. – posterové prezentace – ústní posterová sdělení

Předsedající: PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D., PharmDr. Aleš Mareček

8:00–8:45

 • PharmDr. Simona Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Nelly Dvořáková, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Analýza spotřeby antidiabetik v České republice
 • PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., Mgr. Dominika Tvrdá: Znalosti a postoje o očkovaní proti vírusu HPV
 • PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., PharmDr. Iva Obadal Kučerová, PharmDr. Petr Domecký, Věra Kalabisová, PharmDr. Martina Bobčíková, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Úskalí antibiotické profylaxe v chirurgii z pohledu klinického farmaceuta
 • Mgr. Ondřej Tesař, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Ing. Radka Prokešová, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., PhDr. Martin Červený, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Bezpečnost pacienta při podání léčiv sestrou ve zdravotnickém zařízení

Blok VIII. – přednáškový blok – minisympozia

Předsedající: PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D., PharmDr. Aleš Mareček

8:45–9:00    
PharmDr. Jiří Stránský: Antidiabetika a přípravky pro terapii onemocnění krve v ČR v číslech

9:00–9:15
Ing. Vladimir Chmela a kol.: Databáze léků AISLP – novinky, změny, vychytávky

Blok IX. – přednáškový blok – Aktuality ve farmakoterapii / Endokrinologie IV

Předsedající: PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D., PharmDr. Aleš Mareček

9:15–9:35
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.: Poruchy růstu u dětí

9:35–9:45 Diskuze

9:45–10:10
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA: Rok 2023 – zásadní změna strategie a možností hypolipidemické léčby (s podporou partnera sympozia)

10:10–10:20  Diskuze

10:20–10:40
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.: Novinky v léčbě diabetické nefropatie (s podporou partnera sympozia)

10:40–10:50 Diskuze

10:50–11:15    Přestávka na kávu

Blok X. – přednáškový blok – Onemocnění krve

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

11:15–11:25
Vyhlášení vítězů posterové sekce

11:25–11:50
doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.: Mnohočetný myelom a jeho komplexní řešení

11:50–12:00  Diskuze

12:00–12:25
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.: Monitorování antikoagulancií v klinické praxi

12:25–12:35 Diskuze

12:35–13:15
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., Martin Bohůn: (r)Evoluce v léčbě hemofilie? (ve spolupráci s Českým svazem hemofiliků)

Blok XI. – Závěrečné slovo

Předsedající: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

13:15 – 13:25  Závěrečné slovo

13:25–13:45   Přestávka

Blok XII. – workshopy

13:45–15:15

 • WP 1: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.:
  Pacient s tyreopatií v kazuistikách
 • WP 2: Mgr. Jitka Gambacorta, PharmDr. Dagmar Dolinská:
  Perioperační management DOAC u ortopedických pacientů
 • WP 3: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.:
  Management antitrombotik/antikoagulancií u různých skupin pacientů v kazuistikách
 • WP 4: MUDr. Barbora Doležalová, PharmDr. Michal Říha, Ph.D.:
  Pacient s diabetem mellitem v kazuistikách
 • WP 5: PharmDr. Petr Domecký, Mgr. Renata Hrubá, PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D.:
  Pomůcky pro pacienty s diabetem mellitem
 • WP 6: PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Jana Šolínová:
  Kazuistiky z individuálních konzultací s pacientem v lékárně s využitím lékového záznamu pacienta
 • WP 7:
  Aktuality z farmakoterapie u pacientů s covid-19 (proběhne pouze v online formátu)

Posterové prezentace

Posterové prezentace po celu dobu konání sympozia.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS