Posterová sekce

Posterová sekce – po celou dobu konání sympozia

P 1: PharmDr. Laura Adamkovičová, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, MSc., Ph.D.: Postavenie lekárnika v manažmente obezity v Slovenskej republike

P 2: PharmDr. Petr Domecký, PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., Mgr. Přemysl Preiss, prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Parametry zánětu jako prognostické faktory pro pooperační komplikace po primární totální endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu

P 3: PharmDr. Simona Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Nelly Dvořáková, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Analýza spotřeby antidiabetik v České republice

P 4: Mgr. Markéta Dvořáková, PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.: Názor studentů pátého ročníku Farmaceutické fakulty MU Brno na závěrečnou lékárenskou praxi

P 5: Mgr. Šárka Elbelová, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.: Analýza intervencí klinického farmaceuta na ošetřovatelském úseku nemocnice

P 6: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D., RNDr. Michal Svoboda, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.: Obecná adherence a adherence k aplikační technice u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

P 7: PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., Mgr. Dominika Tvrdá: Znalosti a postoje o očkovaní proti vírusu HPV

P 8: PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., Mgr. Liliana Lengyelová, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MBA, MPH, MSc (HTA): Prieskum zaobchádzania verejnosti s nespotrebovanými liekmi

P 9: PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, MSc (HTA), Mgr. Diana Kondvárová: Vybrané aspekty starostlivosti o diabetika vo verejnej lekárni

P 10: PharmDr. Zuzana Očovská, PharmDr. Martina Maříková, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Potenciálně klinicky významné lékové interakce u starších pacientů přijatých do nemocnice

P 11: Mgr. Zuzana Pagáčová, MUDr. Marek Smolár, Ph.D., MPH, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, MSc., Ph.D., Mgr. Martina Havrilová: Hodnotenie kvality života súvisiacej so zdravím u pacientiek s karcinómom prsníka v ambulantnej starostlivosti

P 12: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., PharmDr. Iva Obadal Kučerová, PharmDr. Petr Domecký, Věra Kalabisová, PharmDr. Martina Bobčíková, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Úskalí antibiotické profylaxe v chirurgii z pohledu klinického farmaceuta

P 13: Mgr. Ondřej Tesař, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Ing. Radka Prokešová, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., PhDr. Martin Červený, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Bezpečnost pacienta při podání léčiv sestrou ve zdravotnickém zařízení

P 14: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Ondřej Tesař, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Ing. Radka Prokešová, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., PhDr. Martin Červený, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Prezentace některých klinicky významných lékových problémů při podávání léčiv sestrou na lůžkových odděleních – pilotní vhled

P 15: Mgr. Eliška Voříšková, PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D., PharmDr. Simona Dvořáčková, Ph.D., MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., MUDr. Michal Brabec, prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Adherence k léčbě, důvěra a obavy pacientů s fibrilací síní k přímým perorálním antikoagulanciím

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS